Article

KMO-update

Miserietaks binnenkort slechts half zo miserabel

De zogeheten ‘miserietaks’ of het ‘verdelingsrecht’ wordt na amper twee jaar terug afgezwakt.

Vóór 1 augustus 2012 bedroeg het verdelingsrecht 1 % voor wat betreft de in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen. Het verdelingsrecht is voornamelijk verschuldigd in twee gevallen:

  1. wanneer een koppel uit elkaar gaat en de ene ex-partner de andere ex-partner uitkoopt uit de gezamenlijke gezinswoning;e
  2. in het geval waarin een erfgenaam het deel van de overige erfgenamen in een onverdeeld onroerend goed overneemt of indien een erfrechtelijk vruchtgebruik wordt omgezet.

In het kader van de Vlaamse begroting van 2012 werd het tarief van het verdelingsrecht opgetrokken van 1 % naar 2,5 %. Voor uit elkaar gaande echtgenoten en wettelijke samenwonenden werd wel een sociale correctie of ‘abattement’ ingebouwd. Zij konden immers – onder bepaalde voorwaarden – genieten van een vermindering van de belastbare grondslag.

Deze verhoging van het verdelingsrecht leidde ertoe dat het verdelingsrecht voortaan de naam ‘miserietaks’ kreeg aangemeten gelet op de extra financiële zorgen die deze verhoging voornamelijk bij scheidende koppels teweeg bracht.

Na fel protest op deze miserietaks is thans in het Vlaams regeerakkoord voorzien dat het verdelingsrecht met ingang van 1 januari 2015 terug naar beneden wordt getrokken. Meer bepaald wordt deze belasting verlaagd van 2,5 % naar 1 %. Bijgevolg wordt het abattement eveneens afgeschaft. De tariefverlaging geldt wel enkel in geval van echtscheiding (of bij uit elkaar gaande wettelijke samenwoners). Het tarief van 2,5 % blijft echter ongewijzigd voor de verdeling van een Vlaams onroerend goed tussen erfgenamen of voor de omzetting van een erfrechtelijk vruchtgebruik.

Laure Verstraete, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 25/11/2014.

Did you find this useful?