steunmaatregelen

Article

Nieuwe oproepen en wijzigingen in diverse steunmaatregelen

KMO-update

Nieuwe oproepen en steunmogelijkheden

Pilootprojecten strategisch advies

Via de pilootprojecten "strategisch advies" krijgen kmo’s de mogelijkheid om gesubsidieerd strategisch ICT-advies of strategisch personeelsmanagementadvies in te winnen bij erkende dienstverleners van de kmo-portefeuille. De steun bedraagt 50% van de subsidiabele advieskost en is beperkt tot maximaal € 25.000 per advies. Het projectbedrag bedraagt minstens € 7.500 (excl. btw). Een onderneming kan slechts één subsidie aanvragen tijdens de duurtijd van het pilootproject.

Het is de bedoeling van de Vlaamse Overheid de pijler strategisch advies van de kmo-portefeuille op termijn uit te breiden met deze 2 soorten strategisch advies.

http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/pilootprojecten-strategisch-advies

Investeringssteun groene warmte, restwarmte en injectie van biomethaan

Ondernemingen die in het Vlaamse Gewest investeren in nieuwe nuttige groenewarmte-installaties (bruto thermisch vermogen van > 1 MW), de benutting van restwarmte of de productie en injectie van biomethaan, kunnen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) een investeringssubsidie bekomen. Momenteel loopt er een oproep van 5 juni t.e.m. 4 september 2014.

Indien het gaat om de benutting van restwarmte binnen een bedrijf dat kan toetreden tot het benchmarkingconvenant of het auditconvenant, komt de maatregelen enkel in aanmerking wanneer het bedrijf is toegetreden tot de convenant en de convenant naleeft, en voor zover het bedrijf niet verplicht is om deze maatregel uit te voeren om te voldoen aan de verplichtingen van deze convenanten. Voor grote ondernemingen en gemeenschappelijke projecten zijn er specifieke voorwaarden.

http://www.energiesparen.be/node/3934

Oproep Ondernemerschap: Clusters voor industriële ontwikkeling (NIB)

Tot 30 september 2014 loopt de open oproep "Clusters voor industriële ontwikkeling " in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) voor de ondersteuning van projecten van samenwerkende bedrijven die zich engageren om clusteractiviteiten uit te bouwen rond een opkomende industriële activiteit of ‘emerging industry’. Deze oproep richt zich tot consortia van minstens 3 bedrijven ondersteund door kenniscentra en bedrijfsorganisaties.

De steun wordt toegekend in de vorm van een subsidie die wordt uitgekeerd in een aantal schijven. De steun bedraagt 80% van de projectkost met een maximum van € 240.000 per project. De looptijd van de projecten bedraagt 12 tot 24 maanden.

http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/oproep-ondernemerschap-clusters-voor-industri%C3%ABle-ontwikkeling-nib

Wijzigingen in steunmaatregelen

Strategische ecologiesteun (STRES)

Ondernemingen kunnen steun bekomen voor hun investeren in groene spitstechnologie, die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kan gestandaardiseerd worden. De investeringen komen daardoor niet voor op de limitatieve technologieënlijst van de klassieke ecologiesteunregeling EP-PLUS.
Om budgettaire redenen kan er sinds 11 juni 2014 geen steun meer worden aangevraagd.

http://www.agentschapondernemen.be/artikel/strategische-ecologiesteun

Ecologiepremie (EP-PLUS)

Ondernemingen kunnen om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren overheidsteun bekomen voor de extra investeringskosten, die de milieuvriendelijke en/of energiezuinige investering met zich meebrengt.

Sinds 2 juni 2014 is er een nieuwe limitatieve technologielijst (LTL) beschikbaar. Ten opzichte van de vorige LTL (16 januari 2014) zijn een aantal nieuwe technologieën toegevoegd zoals de aansluiting op een bestaand warmtenet; een installatie voor het geschikt maken van ondiep/freatisch grondwater, hemelwater of oppervlaktewater voor hoogwaardige toepassingen; een slow-fill tankunit voor CNG en een waterstoftrailer van minimum 250 bar. Verder zijn de omschrijving en de essentiële componenten gewijzigd bij een aantal technologieën en is het ecogetal (steunpercentage) van een dertigtal milieutechnologieën verminderd. Een volgende update van de LTL is voorzien in juli 2014.

http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/ltl-epplus-2014-06-type.pdf

Om budgettaire reden worden vanaf 11 juni 2014 de steunpercentages van de ecologiepremie plus verlaagd. Vanaf 11 juni 2014 zijn de steunpercentages voor de thema's milieu, hernieuwbare energie & WKK en energiebesparing dezelfde. Het maximum steunpercentage is 25% (+3/5/10% ecobonus) als KMO en 12,5% (+5% ecobonus) als grote onderneming op de meerkosten van de essentiële componenten van de investering.

http://www.agentschapondernemen.be/artikel/ecologiepremie-plus-voor-aanvragen-vanaf-1-februari-2011

Innovatieplatformen (LS)

Lichte Structuren (LS) zijn vraaggedreven innovatieplatformen die als opdracht hebben om innovaties te realiseren met een belangrijke socio-economische impact binnen bepaalde voor Vlaanderen belangrijke domeinen. Zij zijn een samenwerking tussen bedrijven onderling en kenniscentra. Deze erkende innovatieplatformen worden financieel ondersteund door IWT. Verschillende IWT-projecttypes zijn mogelijk, waaronder O&O-projecten waarin verschillende bedrijven samenwerken (coöperatieve projecten) en projecten gericht op het realiseren van innovatie bij een grote groep van bedrijven (collectieve projecten). De volgende initiatieven worden via de formule van lichte structuren gesteund:

 • FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry): duurzame chemie;
 • Flanders’ Drive: automobiel;
 • Flanders’ FOOD: voeding;
 • Flanders’ InShape: productontwikkeling en industrieel design;
 • Flanders Synergy: innovatieve arbeidsorganisatie;
 • MIX (Media Innovation Centrum): innovatieve media;
 • SIM (Strategic Initiative Materials in Flanders): materialen;
 • Sociale Innovatiefabriek: sociale innovatie;
 • VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek): logistiek;
 • VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit): mobiliteit;
 • MIP (Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform): milieu.

http://www.iwt.be/subsidies/innovatieplatformen


Gepubliceerd op 08/07/2014.

Did you find this useful?