Article

KMO-update

Opgepast: nieuwe regels voor handelaars die verkopen aan consumenten

Op 21 december 2013 legde de Belgische wetgever nieuwe regels ter bescherming van de markt en haar consumenten vast. Zij vormen de omzetting van de Europese Richtlijn consumentenrechten, die inmiddels reeds van oktober 2011 dateert.

De nieuwe regels zullen een grote invloed hebben op de werkwijze van alle ondernemers die handelen met consumenten. Daarnaast wordt ook de regelgeving voor overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten verkoopruimten ingrijpend gewijzigd. Dit laatste bespreken we hier niet.

We beperken ons tot een overzicht van de wijzigingen in de Belgische wet die betrekking hebben op alle overeenkomsten met consumenten:

1. Consumenteninformatie (voor andere dan buiten de verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomsten)

De nieuwe wet voorziet een lijst van informatie die handelaars op duidelijke en begrijpelijke wijze moeten verstrekken vóór de consument is gebonden en voor zover die informatie niet uit de context blijkt. Het gaat hierbij onder meer over de voornaamste kenmerken van het product, de identiteit van de handelaar, de prijs, de betalingswijze, een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie, de duur van het contract en de functionaliteit van de digitale inhoud.

2. Expliciete toestemming van de consument voor elke extra betaling

De handelaar moet nu ook de uitdrukkelijke toestemming van de consument hebben ontvangen voor elke extra betaling bovenop de vergoeding voor de overeengekomen hoofdverbintenis. Bovendien moet hij deze uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen vóór de consument door de overeenkomst of het aanbod gebonden is.

De handelaar kan zich hierbij niet beroepen op de toestemming die verkregen werd via een ‘opt out’-standaard waarbij de consument (meestal door ‘uitvinken’) moet aangeven welke producten hij niet wenst. Heeft de onderneming dergelijke bedragen wél aangerekend, dan moet zij deze terugbetalen aan de consument die deze heeft betaald.

3. Kosten voor het gebruik van betaalmiddelen

Handelaars mogen ook onder de nieuwe wet vergoedingen aanrekenen voor het gebruik van bepaalde betaalmiddelen. Deze vergoeding mag evenwel de kosten die de onderneming draagt als gevolg van het gebruik van dit betaalmiddel niet overschrijden.

4. Levering en risico-overdracht bij verkoopovereenkomsten

Behoudens wanneer de partijen anders zijn overeengekomen, dient de levering (door overdracht van het fysieke bezit of de controle over de goederen) onverwijld te gebeuren en in ieder geval niet later dan dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst. Behalve wanneer de handelaar en consument een specifieke afspraak hebben gemaakt, is de levering dus niet langer onmiddellijk opeisbaar.

Ook de procedure ingeval van overschrijding van de leveringstermijn is strikt geregeld. De consument kan de overeenkomst slechts ontbinden wanneer zij de handelaar na de overschrijding van de toepasselijke leveringstermijn heeft verzocht om binnen een aan de omstandigheden aangepaste termijn te leveren en deze heeft nagelaten die termijn te respecteren.

Conclusie

Wanneer de wet effectief in werking zal treden, is voorlopig nog niet bekend. Indien de wet op dat moment nog niet in werking is, zullen consumenten zich vanaf 14 juni 2014 evenwel op de rechtstreekse werking van de Richtlijn kunnen beroepen. Omdat de nieuwe regelgeving enkele praktische wijzigingen zal brengen in de dagdagelijkse werking van een onderneming, zullen handelaars extra alert moeten zijn, in het bijzonder bij verkoop aan consumenten.

Anouck Elen, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 22/04/2014.


 

Did you find this useful?