Article

KMO-update

Nieuwe verduidelijkingen betreffende de btw-aftrek voor gemengd gebruikte bedrijfsgoederen

De Belgische btw-administratie heeft een nieuw addendum gepubliceerd betreffende Beslissing 119.650 inzake de btw-aftrek voor gemengd gebruikte bedrijfsgoederen.

De reden voor deze beslissing ligt in de omzetting in ons Belgisch btw-wetboek, via artikel 45, §1 quinquies, van artikel 168bis van de btw-richtlijn. Dit artikel 45, §1 quinquies is in werking getreden op 1 januari 2011 en heeft betrekking op alle uit hun aard onroerende goederen, en andere bedrijfsmiddelen of daarmee gelijkgestelde diensten.

De regels van de hier toegelichte beslissing zijn van toepassing sinds 1 januari 2012.

1. Gemengd gebruikte voertuigen

Wat de gemengd gebruikte voertuigen betreft, herinnert de Administratie eraan dat de btw-aftrek voortaan dient te gebeuren volgens het werkelijke professionele gebruik (45, §1 quinquies), maar steeds beperkt tot 50%.

Ter herinnering, om het recht op aftrek vast te stellen, heeft de Administratie voorzien in 3 methodes:

  • Het werkelijke professionele gebruik (= rittenadministratie bijhouden),
  • Een semiforfait dat afhangt van de woon-werkafstand van de gebruiker (privé = (afstand woon-werk x 2 x 200 + 6000)/totale km)
  • Een forfait van 35% (niet aan te tonen)

Het forfait van 35% is voortaan van toepassing vanaf het eerste voertuig. Als u hiervan gebruik maakt, moet u dit wel doen voor een minimale periode van 4 jaar.

De btw-plichtige mag zelf de methode kiezen die hij wenst en het is zelfs mogelijk methodes 1 en 2 gecombineerd toe te passen om het recht op aftrek vast te stellen van verschillende voertuigen die een wagenpark vormen. Methode 3 kan echter alleen worden gebruikt voor al de wagens van een wagenpark.

2. Fiscale lichte vracht

Wat dit soort voertuigen betreft, legt de Administratie eveneens een BTW-aftrek op in overeenstemming met het werkelijke professionele gebruik. Hier is het recht op aftrek echter niet beperkt tot 50%. Naast de BTW-aftrek volgens het werkelijke professionele gebruik (=rittenadministratie), is het ook mogelijk een forfait toe te passen van 85% voor zover de lichte vracht hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het vervoer van goederen in het kader van diens economische activiteit (opgelet dus voor bedrijfswagens die enkel dienen voor privéverplaatsingen van de zaakvoerder, die geen gebruik kunnen maken van dit forfait).

De toepassing van het forfait geldt ook voor minimaal 4 jaar.

De bijkomende kosten voor alle soorten voertuigen (brandstof, onderhoud, …) genieten hetzelfde recht op btw-aftrek als dat van het bedrijfsmiddel waarop ze betrekking hebben.

3. Andere roerende goederen

Hier worden bedoeld de roerende goederen andere dan vervoermiddelen, ongeacht de waarde, die gemengd worden gebruikt zoals computers, gsm’s, enz.

Wat deze goederen en de ermee verbonden kosten betreft (abonnementen, …), wordt de btw voortaan afgetrokken:

  • Hetzij op basis van het werkelijke professionele gebruik;
  • Hetzij op basis van een forfait van 75% (enkel mogelijk indien er een overwegend beroepsgebruik is).

Aarzel niet contact met ons op te nemen voor een meer gedetailleerde analyse op basis van de gegevens van uw cliënten.

Nicolas Lemaire, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 29/10/2013.

Did you find this useful?