agentuurovereenkomst

Article

Online beslechting van consumentengeschillen over de grenzen heen

KMO-update

E-commerce is “booming business” en maakt het voor consumenten eenvoudig om over de landsgrenzen heen producten aan te kopen. Alleen, wanneer er iets misloopt in dergelijke transactie is naar de rechtbank stappen niet altijd de gewenste en gepaste reactie.

Doorgaans weegt het aankoopbedrag niet op tegen het starten van een procedure (die mogelijks jaren zal aanslepen) en is het voor de consument niet duidelijk tot wie hij zich moet richten.

Om de beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers (beide in de EU gevestigd) naar aanleiding van een online transactie te vereenvoudigen, richtte de Europese Unie het ODR (Online Dispute Resolution)-platform op. Via deze interactieve website kan de consument een elektronisch klachtenformulier invullen om de klacht vervolgens buiten de rechtbank (en bovendien geheel online) op te lossen. Het spreekt voor zich dat geschillenbeslechting via het ODR-platform gemakkelijker, sneller en goedkoper zou zijn dan het voeren van een klassieke procedure voor de rechtbank.

Belangrijke kanttekening is dat noch de verkopende onderneming, noch de consument verplicht is het geschil voor te leggen aan deze buitengerechtelijke instantie. Niettemin, zijn alle onlinehandelaars wél verplicht een (hyper-)link naar het ODR-platform http://ec.europa.eu/consumers/odr) en hun e-mailadres te vermelden op hun website, in hun aanbiedingen via e-mail (gericht aan consumenten) en in hun algemene voorwaarden.

Anouck Elen – Legal Department

Gepubliceerd op 8/4/2016

Version française
Did you find this useful?