Article

KMO-update

Overgangsmaatregel met betrekking tot de incorporatie van reserves in het kapitaal

Gevolgen voor de bestaande successieplanningen

In het kader van successieplanningschenken ondernemers vaak de aandelen van hun vennootschap aan hunkinderen met voorbehoud van vruchtgebruik. Het betreftschenkingen die geregistreerd en aanschenkingsrechten onderworpen werden.

Voordeel van deze regeling is dat de aandelen reeds bij de volgende generatie zitten. Bovendien is er vanaf het ogenblik van de schenking geen successierisco meer in hoofde van de ondernemer.  Bij het overlijden van de ondernemer, dooft het vruchtgebruik immers gewoon uit. Deondernemer kan dus op beide oren slapen.

Indien diezelfde ondernemer echter, in zijn hoedanigheid van vruchtgebruiker, wenst te profiteren van de nieuwe overgangsmaatregel inzake de incorporatie van reserves door nu een roerende voorheffing van slechts 10% te betalen, zullen de dividenden die door de algemene vergadering worden toegekend,bij hem terechtkomen.

Onmiddellijk na de beslissing tot dividenduitkering worden deze dividenden ingebracht in het kapitaal (in geld of in natura).Naar aanleiding van die kapitaalverhogingontvangt de vruchtgebruiker nieuwe aandelen… in volle eigendom!

Deze aandelen werden niet in aanmerking genomen in de reeds uitgewerkte planning.Het is dus van belang de aandacht van de cliënt te vestigen op de noodzaak om een planning uit te werken voor dezenieuwe aandelen. Deze aandelen kunnen eventueel eveneens aan de kinderen worden geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik.

Bovendien komen niet enkel schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik in het gedrang, doch ook huwelijkscontracten. Indiende ondernemer gehuwd isonder eenstelsel van gemeenschap van goederen, zullen de dividenden die worden uitgekeerd in principe toekomen aan degemeenschap, ook al zijn de aandelen eigen aan de ondernemer. Ook de aandelen die worden toegekend na een kapitaalverhoging door incorporatie van voormelde dividenden, zullen deel uitmaken van die huwelijksgemeenschap. Om dit te vermijden kunnen de ondernemer en zijn partner hunhuwelijkscontract aanpassen, omde inkomsten van eigen goederenuitde gemeenschap uit te sluiten.

Tax & Legal Services

 

Gepubliceerd op 29/10/2013.

Did you find this useful?