sociaal nieuws

Article

KMO-update

Nu het juiste moment om de personenwagen uit de vennootschap te halen?

Recent kondigde de Vlaamse Regering aan om de berekeningswijze van zowel de belasting op inverkeerstelling als de jaarlijkse verkeersbelasting te hervormen met ingang van 1 januari 2016. 

In vele gevallen leiden die hervormingen tot een belastingverhoging. Echter, de huidige berekeningsregels voor zowel BIV als verkeersbelasting blijven onverkort gelden voor alle wagens die vóór 1 januari 2016 ingeschreven zijn, dan wel (nieuw) besteld werden vóór
30 oktober 2015.

 

Voor wie een tweedehandswagen wenst aan te schaffen in de nabije toekomst kan het financieel interessant zijn om de inschrijving alsnog in 2015 te doen, gezien enerzijds de mogelijke éénmalige besparing op het vlak van BIV, en anderzijds de mogelijks jaarlijkse besparing op het vlak van verkeersbelasting.

 

Voor wie aarzelde om een wagen vooralsnog aan de vennootschap te onttrekken en in te schrijven op persoonlijke naam, is nu misschien het aangewezen moment.

Vooral wagens met hoge forfaitaire VAA en beperkte kostaftrek komen hiervoor in aanmerking.

Het spreekt evenwel voor zich dat de onttrekking c.q. de verkoop dient te gebeuren aan marktwaarde.

 

Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat leasingwagens een Federale materie zijn en derhalve buiten het toepassingsgebied van de Vlaamse belastinghervorming vallen.

En ook de eigenaars van elektrische wagens, plug-in hybrids, wagens op CNG of zelfs waterstof kunnen opgelucht ademhalen: zij blijven vrijgesteld van BIV tot eind december 2020.

Bruno Teirlynck - Tax Department

Did you find this useful?