publiciteitskost

Article

Receptie ter gelegenheid van opening showroom – Publiciteitskost?

KMO-update

Uit de bestaande rechtspraak blijkt dat de in principe niet aftrekbare BTW op kosten van onthaal toch volledig aftrekbaar kan zijn van zodra blijkt dat deze kosten een publicitaire doelstelling hebben. Dit werd bevestigd door de BTW administratie, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

In het verleden werd de vraag reeds meermaals gesteld of deze benadering ook kan worden doorgetrokken op het vlak van inkomstenbelasting voor wat de in principe slechts voor 50% aftrekbare receptiekosten betreft.

De rechtspraak hieromtrent is verdeeld.

Recent heeft het Hof van Beroep van Luik een positieve uitspraak gedaan in dit verband. Concreet betrof het een garagehouder die, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe showroom, een receptie organiseerde met hapjes en drankjes. De garagehouder is de mening toegedaan dat de kosten van deze openingsreceptie 100% aftrekbaar zijn als publiciteitskost.

De administratie volgt deze zienswijze niet en verwerpt 50% van de kosten als receptiekost.

Het Hof oordeelt dat de kosten van de receptie perfect passen in de publicitaire strategie van de garagehouder. Het betreft hier immers een evenement dat tot doel heeft de aandacht te vestigen op de garage en haar producten. De publicitaire doelstelling is hier doorslaggevend. De garagehouder organiseert een openingsreceptie om potentiële klanten aan te trekken en op die manier bestellingen binnen te halen. Het maken van publiciteit voor de wagens primeert op de hapjes en drankjes die worden aangeboden. Bovendien vond de receptie plaats in de garage zelf en niet in bijvoorbeeld een gehuurde feestzaal.

Bijgevolg betreft het hier volledig aftrekbare publiciteitskosten.

In het verleden werd ook reeds negatieve rechtspraak gepubliceerd in dit verband. Er is tot nu toe geen consensus op dit vlak tussen de verschillende Hoven van Beroep.

Voer tot discussie …. Het Hof van Cassatie zal uiteindelijk, ook op het vlak van inkomstenbelasting, de knoop moeten doorhakken.

De vraag die men zich moet stellen in dergelijke situatie is derhalve tot welke categorie de betrokken kost objectief dient te worden gerekend. Betreft het een beperkt aftrekbare receptiekost of een 100% aftrekbare publiciteitskost?

Om dit te beoordelen, dient men te kijken naar de bedoeling van de belastingplichtige en de context waarin de kosten werden gemaakt. Zijn de hapjes en drankjes effectief bijkomstig aan de werkelijke verkoop van het product of is het eerder een kost van “onthaal” voor de goede verstandhouding met relaties, zonder onmiddellijke en rechtstreekse band met het product.

Magalie Van Herreweghe – Tax Department

Gepubliceerd op 10/05/2016

Did you find this useful?