Article

Reparatiedecreet VCF inzake schenk- en erfbelasting: rechtzettingen én nieuwigheden

KMO-update

Op 14 augustus 2015 is het reparatiedecreet betreffende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) in werking getreden voor wat betreft de schenk- en erfbelasting. Dit decreet ‘herstelt’ een aantal bepalingen die sinds 1 januari 2015 van toepassing zijn.
In eerste instantie heeft het reparatiedecreet de bedoeling om lacunes, verkeerde verwijzingen en dergelijke meer recht te zetten.
De decreetgever heeft eveneens van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de VCF. Zo omvat het decreet onder meer volgende nieuwigheden:

  • Een mildering van de belastingverhoging wegens een verzuim in de aangifte van nalatenschap: de boete van 20 % kan thans gehalveerd worden wanneer de aangifteplichtige erfgenamen/legatarissen/begiftigden spontaan en binnen de 10 maanden na het overlijden een bijkomende aangifte indienen.
  • Een verlaging van de boete wegens tekortschatting in de aangifte van nalatenschap: in geval van een tekortschatting tussen 50 % en 100 % of meer dan 100 % van de aangegeven waarde van het goed, is de normale belastingverhoging van respectievelijk 15 % en 20 % verminderd tot 10 % indien de bijkomende aangifte spontaan en binnen de 10 maanden na het overlijden plaatsvindt.

Tot slot heeft het reparatiedecreet een Vlaamse Dienst Voorafgaande Beslissingen of zogenaamde Vlaamse Rulingdienst ingericht. Hiermee komt de decreetgever tegemoet aan het feit dat sinds 1 januari 2015 aan de federale ‘rulingdienst’ geen voorafgaande beslissingen meer konden worden gevraagd met betrekking tot de schenk- en erfbelasting.


Laure Verstraete
– Legal Department

version française
Did you find this useful?