Article

KMO-update

Nieuwe regeling opeisbaarheid btw: essentiële rol factuur

Uit een voorontwerp van wet dat nog moet goedgekeurd worden door het Parlement lijkt de factuur weer helemaal terug van weggeweest. Na in 2013 te zijn geschrapt als oorzaak van opeisbaarheid, krijgt zij in deze nieuwe wetgeving opnieuw een prominente rol.

De nieuwe regeling, die in werking zou treden vanaf 1 januari 2016 voorziet in volgende wijzigingen:

  1. Voor lokale leveringen en lokale diensten in een B2B-context, wordt de factuur opnieuw het centrale uitgangspunt voor de opeisbaarheid van de btw. Dit zal gelden ongeacht de uitreiking van de factuur voor of na het belastbaar feit (i.c. de levering of dienstverrichting).
  2. In de relatie met publiekrechtelijke lichamen wordt in feite een incasseringsstelsel ingevoerd. Dit houdt in dat de btw voor lokale leveringen en lokale diensten ten belopen van een ontvangen bedrag opeisbaar wordt op het moment van ontvangst van betaling.
    Dit incasseringsstelsel zal niet van toepassing zijn wanneer de btw voldaan moet worden door de medecontractant. In dat geval gelden de regels zoals die van toepassing zijn in een B2B-context.

Voor lokale leveringen en lokale diensten in een B2B-context (of in een B2C-context waarin een factuur moet worden uitgereikt) geldt bijkomend nog steeds dat de btw opeisbaar wordt:

  • de vijftiende van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit heeft plaatsgevonden indien voor die datum nog geen factuur is uitgereikt; 
  • op moment van betaling, wanneer een betaling ontvangen wordt voor de levering van het goed of voor het tijdstip waarop de dienst verricht is.

De nieuwe regeling brengt bovendien op het vlak van intracommunautaire diensten en leveringen geen wijzigingen met zich mee.

In de relatie met particulieren waarin er geen facturatieverplichting geldt, worden eveneens geen wijzigingen aangebracht door de nieuwe regelgeving.

Daisy Tips – VAT Department

Gepubliceerd op 3/09/2015

Did you find this useful?