Article

Roosters 87 en 46 van de btw-aangifte: gerichte controles als resultaat van datamining

KMO-update

De btw-administratie voert momenteel verscherpte controles uit op de inschrijvingen in de roosters 87 en 46 van de btw-aangifte.

Deze controles zijn duidelijk het gevolg van de dataminingtechniek die de administratie reeds enige tijd toepast. De “alleswetende” computer selecteert plotseling uw fiscaal dossier. De controleur komt langs met een ogenschijnlijk banale vraag… en toch kunnen de gevolgen (financieel) vrij zwaar uitvallen. Foutieve toepassingen van de btw-wetgeving hebben automatisch boeten en intresten tot gevolg… En die kunnen oplopen.

Vandaar dat er – in deze en volgende bijdrage - even stil gestaan wordt bij het correcte gebruik van deze roosters, evenals bij de juiste en noodzakelijke documenten die de onderliggende handelingen staven.

Rooster 87: de ‘pedaalemmer’ van de btw-aangifte

In rooster 87 worden de handelingen – bij manier van spreken – ‘gedumpt’ waarvoor u als afnemer de btw moet voldoen (via verlegging van heffing) én die niets te zien hebben met de intracommunautaire handel.

Deze veelheid aan transacties maakt een correcte invulling en opvolging van het rooster op zich al tot een uitdaging:

* Het betreft in eerste instantie de algemene B2B-diensten die worden afgenomen van buiten de EU gevestigde dienstverleners. Denk maar aan adviesdiensten, auteursrechten, licenties (betalen van royalties), managementprestaties, …

Idealiter ontvangt u van de dienstverlener een conforme factuur (met verwijzing naar de verleggingsregel). Dit is voor u meest eenvoudig en duidelijk.

Ontvangt u een factuur die niet alle wettelijke vermeldingen bevat, dan hebt u als afnemer een aanvullingsplicht.

U maakt er een conforme factuur van (vb.: verleggingsreden aanvullen, …)

Ontvangt u helemaal geen factuur (bijv. omdat dat dienstverlener volgens zijn lokale wetgeving niet hoeft te factureren), dan moet u zelf een document opstellen op basis waarvan de btw wordt verlegd. Dit document verleent u dan wel aftrekrecht van btw.

Hier noteren we de meeste probleemgevallen: bij gebrek aan factuur of er van uitgaande dat de dienstverlener toch buiten de EU gevestigd is, wordt de btw ten onrechte niet voldaan…. Gevolg: 10% boete bovenop het btw-bedrag, ook al is de verschuldigde btw volledig recupereerbaar.

Merk nog op dat dergelijke diensten afgenomen van EU-dienstverleners worden verwerkt in vak 88. Vergist u zich daarin, dan krijgt u gegarandeerd ook bezoek van de fiscus. Volgens de gegevens die de lidstaten op heel korte termijn met elkaar uitwisselen zal blijken dat u ‘waarschijnlijk’ te weinig btw betaald heeft, ook al is dit misschien in realiteit niet zo.

* Een tweede belangrijke categorie zijn de handelingen (levering van goederen én bepaalde diensten) die in België plaatsvinden en verricht worden door een niet in België gevestigde belastingplichtige. De verlegging van heffing is hier verplicht, ook al beschikt de leverancier of dienstverrichter zelf over een Belgisch btw-nummer of heeft hij een fiscaal vertegenwoordiger aangesteld.

Een veel voorkomende fout is dat de afnemer toch een factuur aanvaardt met aanrekening van Belgische btw. Dit is verkeerd, de btw is niet recupereerbaar en zal verworpen worden (ook al is de btw wellicht door de leverancier effectief afgedragen). Tevens heeft de afnemer verzuimd aan zijn wettelijke plicht om de btw te voldoen. Resultaat, opnieuw 10% boete.

* Ook werken in onroerende staat (verlegging van heffing via “regeling medecontractant”) worden verwerkt in rooster 87.

We stellen vast dat de datamining hier vooral gericht is op bepaalde bijzondere situaties: managementvennootschappen met residentieel vastgoed, patrimoniumvennootschappen, gemengde en vrijgestelde btw-plichtigen, ... Kortom, rooster 87 wordt gelinkt met rooster 83 (bedrijfsmiddel) én met rooster 59 (aftrekbare btw). De informatie uit de jaarlijkse klantenlisting is tevens zeer nuttig. Heel wat btw-plichtigen kregen reeds een extra btw-rekening gepresenteerd om reden van te veel gerecupereerde btw of te weinig betaalde btw.

* Ten slotte worden in rooster 87 ook de invoeren in België opgenomen waarvoor de onderneming beschikt over een ET.14000-vergunning (invoer met verlegging van heffing). De betaling van de invoer-btw alsmede de recuperatie ervan gebeurt op basis van het invoerdocument. Dus niet op basis van de commerciële factuur. De te hanteren maatstaf van heffing en het overeenkomstig btw-bedrag staan vermeld op dit invoerdocument. Het is belangrijk de verlegging op basis van dit invoerdocument te verrichten gezien de bedragen zullen afwijken van de commerciële factuur. Zorg er dus voor dat u steeds over een origineel invoerdocument beschikt waarop u als geadresseerde van de invoer staat vermeld.

Heel veel problemen kunnen vermeden worden door een (extra) nazicht van de btw-boekhouding. De kritieke situaties kunnen vrij eenvoudig gedetecteerd en gecontroleerd worden. Dit kan steekproefsgewijs en punctueel aangepakt worden.

Het voordeel is in ieder geval dat (hoge) boetes kunnen vermeden worden indien de onderneming overgaat tot spontane rechtzetting. En… u hoeft niet langer te vrezen voor de komst van de controleur.

In de toekomst zullen we stil staan bij het gebruik van rooster 46 van de btw-aangifte.

Tine Maes, tinmaes@deloitte.com

Gepubliceerd op 17/08/2015.

Did you find this useful?