Article

KMO-update

Self-billing: nieuwe circulaire gepubliceerd

Wat is self-billing?

In principe reikt een leverancier (of dienstverrichter) voor zijn goederenleveringen (of dienstprestaties) een factuur uit aan zijn klant. De procedure van self-billing houdt in dat de medecontractant (de klant) facturen uitreikt in naam en voor rekening van de leverancier (of dienstverrichter). Hij factureert dus de door hem verrichte aankopen als het ware aan zichzelf.

Deze praktijk is in sommige sectoren algemeen ingeburgerd al spreekt het voor zich dat rekening moet worden gehouden met een aantal voorwaarden. Een nieuwe circulaire, gepubliceerd eind 2013, licht deze opnieuw toe.

Voorwaarden?

Opdat self-billing kan worden toegepast, dienen beide partijen hierover voorafgaandelijk akkoord te gaan. Bovendien moet elke self-bill aanvaard worden door de leverancier (of dienstverrichter).

• Voorafgaandelijk akkoord

Voordat voor de eerste keer een self-bill kan worden opgemaakt en uitgereikt, moeten de beide partijen een akkoord tot self-billing afsluiten. Dit kan in principe mondeling al is het uiterst belangrijk dat het bestaan van het akkoord kan worden aangetoond op vraag van de btw-administratie.

In sommige van onze dossiers merkten wij reeds dat een voorafgaandelijk akkoord niet kon worden aangetoond!

Als de partijen het bestaan van dergelijk akkoord niet kunnen aantonen, dan wordt de self-bill niet als een conforme factuur aangemerkt, met alle gevolgen (recht op aftrek, …) van dien.

• Procedure van aanvaarding

De circulaire vereenvoudigt de procedure tot aanvaarding in die zin dat de partijen vanaf heden de methode van aanvaarding vrij kunnen vastleggen. Een impliciete aanvaarding (betaling, niet contesteren, inboeken, …) wordt nu ook toegestaan.

Belangrijke aandachtspunten/formaliteiten?

Bij self-billing dient de nodige aandacht te worden besteed aan het gebruik van een correcte nummering. In principe is het nummer waaronder de leverancier (of dienstverrichter) het document zal inboeken bepalend. In de circulaire worden in die zin twee verschillende methodes aangereikt.

Ook wordt herhaald dat elke self-bill de vermelding ‘factuur uitgereikt door de afnemer’ dient te bevatten en dat de btw-administratie moet worden ingelicht wanneer self-billing gebeurt in combinatie met verlegging van heffing.

Opmerkelijk is nog dat voortaan een self-bill kan worden gebruikt voor creditnota’s, ook wanneer de oorspronkelijke factuur niet onder self-billing werd uitgereikt.
Voorts licht de nieuwe administratieve circulaire 53/2013 nog enkele praktische gevolgen en formaliteiten toe. Zij vervangt integraal de circulaire uit 2005.

Laure Vanhulle – VAT Department


Gepubliceerd op 14/04/2014.


 

Did you find this useful?