sociaal nieuws

Article

KMO-update

Sociaal nieuws

1. Verbod om loon in contant geld uit te betalen vanaf 1 oktober 2016

Vanaf 1 oktober 2016 moet het loon van werknemers in giraal geld (via overschrijving) worden betaald en mag het dus niet langer in contant geld worden betaald.

Toch kunnen alle impliciete akkoorden, gebruiken in de sector of sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten uitzonderingen op dit principeverbod voorzien. De procedures en nadere regels voor de vaststelling en de bekendmaking van deze akkoorden en gebruiken zullen trouwens in een Koninklijk Besluit worden vastgelegd.

2. Feestdagen en uitzendarbeidsovereenkomsten

Om geen feestdagen aan uitzendkrachten te hoeven betalen, sloten bepaalde uitzendkantoren arbeidsovereenkomsten met uitzendkrachten die afliepen op de dag voor de feestdag en sloten er nieuwe de dag na de feestdag. Om dergelijke toestanden te vermijden, is de wetgeving gewijzigd en voorziet ze voortaan het volgende: wanneer twee uitzendarbeidsovereenkomsten met dezelfde uitzendkracht bij hetzelfde uitzendkantoor voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker slechts worden gescheiden door één of meer feestdagen of vervangingsdagen voor feestdagen, dan worden de betrokken feestdagen of vervangingsdagen als feestdagen beschouwd tijdens dewelke de uitzendkracht in dienst was van het uitzendkantoor.

Een voorbeeld: een uitzendkracht is tewerkgesteld bij firma A door middel van een eerste uitzendarbeidsovereenkomst van maandag 9 november tot en met dinsdag 10 november en daarna een tweede overeenkomst van donderdag 12 november tot en met vrijdag 13 november. Hoewel er geen arbeidsovereenkomst is op 11 november en de uitzendkracht niet heeft gewerkt, zal hij toch recht hebben op het loon voor de feestdag van 11 november, omdat beide overeenkomsten slechts door deze ene feestdag gescheiden zijn.

3. Werkgeversbijdrage bij te vaak inroepen van economische werkloosheid: inning 2015

Werkgevers die overdreven gebruikmaken van economische werkloosheid (dat wil zeggen meer dan 110 dagen per werknemer/jaar) zijn een extra werkgeversbijdrage verschuldigd die eenmaal per jaar moet worden betaald.
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen werkgevers in de bouwsector en andere werkgevers.
Voor werkgevers die niet onder de bouwsector vallen, is de bijdrage verschuldigd voor elke werknemer die meer dan 110 dagen economisch werkloos was in 2014. Het dagbedrag verhoogt met 20,00 EUR voor elke nieuwe schijf in de rangorde van de werkloosheidsdagen:

Aantal werkloosheidsdagen Bijdrage per werkloosheidsdag
0-110e 0 EUR
111e - 130e 20 EUR
131 - 150e
40 EUR
151e - 170e 60 EUR
171e - 200e 80 EUR
201e en volgende 100 EUR

 

Een voorbeeld: als een arbeider 195 dagen economisch werkloos is geweest in 2014, ziet de berekening eruit als volgt: (20 EUR x 20) + (40 EUR x 20) + (60 EUR x 20) + (80 EUR x 25) = 4.400 EUR.
In de bouwsector is er slechts één dagbedrag van 46,31 EUR:

Aantal werkloosheidsdagen Bijdrage per werkloosheidsdag
0-110e 0 EUR
111e en volgende 46,31 EUR


De bijdrage 2015 zal voor de bouwsector in principe worden geïnd in de loop van oktober en november, en voor de andere sectoren tegen het eind van het jaar.


Marie-Eve Comblen – Social Department

version française
Did you find this useful?