Article

KMO-update

Opgelet: ook sociale verkiezingen voor de bouwsector in 2016!

Tussen 9 en 22 mei 2016 moet elke werkgever die gewoonlijk gemiddeld minstens 100 werknemers tewerkstelt sociale verkiezingen organiseren tot oprichting van een ondernemingsraad (OR). Een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) dient al opgericht te worden vanaf 50 werknemers. De drempels worden bekeken op het niveau van de Technische Bedrijfseenheid.

Uitzondering voor de bouwsector?

Deze principes gelden uiteraard ook voor de bouwsector (paritair comité 124).

In het verleden werden in deze sector echter geen sociale verkiezingen georganiseerd. De reden hiervoor werd gevonden in de specifieke karakteristieken van de bouwsector, aangezien deze onderworpen is aan heel wat afwijkende regelgeving en gekenmerkt wordt door een hoge graad van mobiliteit van de werknemers. Dit zou de oprichting van een ondernemingsraad of CPBW bemoeilijken, aldus de vakorganisaties.

De vakbonden sloten in de praktijk een gentlemen’s agreement af waarin een aantal praktische afspraken werden gemaakt opdat sociale verkiezingen zouden worden vermeden. Zo hadden zij zich er bij de laatste sociale verkiezingen in 2012 toe verbonden om geen kandidatenlijsten in te dienen. Op die manier diende wel een verkiezingsprocedure opgezet te worden, maar kon deze volledig stopgezet worden bij gebrek aan kandidaten, met een volledige vrijstelling van de verdere organisatie van sociale verkiezingen tot gevolg.

De taken waarmee de ondernemingsraad en het CPBW belast werden, werden dan grotendeels toevertrouwd aan de vakbonden.

Verandering in 2016!

Daar komt nu echter verandering. Voor de sociale verkiezingen van 2016 waren de vakbonden niet langer bereid dergelijk akkoord te sluiten. Bijgevolg zullen ondernemingen uit de bouwsector die aan bovengenoemde drempels voldoen nu ook de volledige procedure dienen te doorlopen.

CALL FOR ACTION

Gelieve ondernemingen uit de bouwsector hierop nu reeds attent op te maken.

De eerste stappen in de procedure dienen immers al door de werkgever gezet te worden in de periode van 11 tot en met 24 december 2015. Het niet opstarten van de procedure tot het houden van sociale verkiezingen, zelfs al is men er van overtuigd dat niemand zich kandidaat zou stellen, vormt immers een sociaalrechtelijk misdrijf.

Hierop staat een sanctie van € 300 tot € 3.000 per werknemer aan administratieve geldboetes of € 600 tot € 6.00 per werknemer aan strafrechtelijke geldboetes. Bovendien heeft de rechter de mogelijkheid om een bedrijfssluiting of exploitatieverbod op te leggen, al zien we dit in de praktijk uiterst zelden.

Bij verdere vragen omtrent de procedure en de concrete gevolgen van het organiseren van sociale verkiezingen kunnen jullie steeds terecht bij iemand van het social team.

Flore Lesage en Emilie Ickroth, Social Law Department

Gepubliceerd op 3/07/2015

Did you find this useful?