Article

Sociale verkiezingen: uitzendkrachten 4e kwartaal tellen ook mee!

KMO-update

In mei 2016 vinden opnieuw sociale verkiezingen plaats. Technische bedrijfseenheden die gewoonlijk gemiddeld 50 resp. 100 werknemers tewerkstelden in 2015 zijn verplicht om een comité voor bescherming en preventie op het werk resp. een ondernemingsraad op te richten.
   
Telling van het aantal werknemers

  • Gewone werknemers
    Bij de berekening van het aantal door de werkgever tewerkgestelde werknemers moet het volledige jaar 2015 in rekening worden gebracht. Opgelet, er moet bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met mensen die niet ‘actief’ zijn, bijvoorbeeld langdurig zieken, mensen in tijdskrediet, verlof zonder wedde,…
  • Uitzendkrachten
    Voor uitzendkrachten wordt daarentegen enkel rekening gehouden met het laatste kwartaal van 2015. Alle gebruikers van uitzendkrachten (ook zij die geen sociale verkiezingen zullen organiseren) moeten in het 4e kwartaal een bijzonder register bijhouden waarin de tewerkgestelde uitzendkrachten worden ingeschreven.

Bij de berekening van het aantal uitzendkrachten wordt rekening gehouden met het totaal aantal kalenderdagen gedurende dewelke elke uitzendkracht ingeschreven is in het vierde kwartaal van het jaar 2015, gedeeld door 92 (= het aantal kalenderdagen in het vierde kwartaal).

Aantal dagen in bijzonder register 4e kwartaal 2015
92

Werkt de uitzendkracht minder dan ¾ van een voltijds uurrooster, dan moet het aantal kalenderdagen dat de uitzendkracht was ingeschreven, gedeeld worden door 2. Dezelfde regel geldt namelijk ook voor vaste werknemers.

Aantal dagen in bijzonder register 4e kwartaal 2015
184 (92*2)

Begin december 2015 worden de eerste stappen van de procedure genomen. Het personeelsbestand van 2015 is dan nog niet helemaal zeker, waardoor de onderneming zal moeten inschatten of ze op 31 december aan de verplichtingen om sociale verkiezingen te organiseren zal voldoen of niet.

TIP: uitzendkrachten of gewone werknemers tewerkgesteld met een vervangingsovereenkomst (bijvoorbeeld om een langdurig zieke werknemer te vervangen) tellen niet mee!          

 

Delphine Herman – Social Department

version française
Did you find this useful?