klantenlisting

Article

Steunmaatregelen voor de horecasector 

KMO-update

Recente wetgeving voert enkele maatregelen in die gericht zijn op lastenverlagingen in de horecasector. Dit moet arbeid in de sector goedkoper en flexibeler maken. Zowel op fiscaal als parafiscaal gebied wordt de loonkost verlaagd zodat deze vergelijkbaar wordt met die in onze voornaamste buurlanden.

Flexi-jobs

Een eerste poging om de loonkost in de horeca drastisch te verlagen is de invoering van het stelsel van ‘flexi-jobs’. Deze maatregel is ingevoerd om de mogelijkheid te bieden voor werknemers die reeds onder een andere werkgever 4/5e werken om bij te verdienen via een job in de horeca.

Het systeem kent als grote voordelen enerzijds dat de werknemer geen lasten betaalt maar toch volledige sociale rechten opbouwt (bv. pensioen) en anderzijds dat de werkgever enkel een bijzondere patronale bijdrage (25%) moet betalen, die bovendien fiscaal aftrekbaar is.  

Gelegenheidswerknemers (“extra’s”) in de horeca

Er geldt voor zowel de extra als voor de horeca-werkgever een voordelige RSZ-behandeling. De RSZ-bijdragen worden namelijk niet berekend op het werkelijk loon, maar op een forfaitair laag loon. De werknemer bouwt zelf wel socialezekerheidsrechten op, gebaseerd op een hoger forfait. De werknemer betaalt maximaal 33 % belasting op zijn inkomsten als gelegenheidswerknemer.

Extra’s mogen maximaal 2 dagen achtereenvolgend bij dezelfde werkgever werken. Opgelet, het systeem kan slechts voor een beperkt aantal dagen toegekend worden.

“Goedkope” overuren zonder overurentoeslag

Voor 2015 mochten werknemers in de horeca voor 143 overuren kiezen voor uitbetaling in plaats van inhaalrust (‘recup’). Deze grens werd sedert 1 december 2015 verhoogd tot 300 uren en tot zelfs 360 uren per kalenderjaar voor werkgevers die gebruik maken van een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS). Opmerkelijk, deze overuren mogen zonder overurentoeslag uitbetaald worden, dus aan 100 %.

De werknemer ontvangt de bovengenoemde 100 % volledig netto en de werkgever betaalt geen sociale bijdragen. Om van de volledige vrijstelling te kunnen genieten moeten wel enkele voorwaarden vervuld zijn (bv. voltijdse tewerkstelling).

BV-korting voor overuren met overurentoeslag

Werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag (50 of 100%), hebben recht op een belastingvermindering voor deze overuren. Aan werkgeverszijde geldt een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op deze overuren. Hierdoor worden overuren zowel voor werknemer als werkgever financieel aantrekkelijk.

Deze vermindering/BV-korting geldt vanaf aanslagjaar 2016 voor de eerste 360 overuren per werknemer per jaar (vroeger 180). De overuren die al volledig vrijgesteld worden van belasting ingevolge bovenvermelde nieuwe regeling, komen niet in aanmerking.

Doelgroepvermindering RSZ

De doelgroepvermindering kan sinds 2014 voor een onbeperkt aantal kwartalen toegekend worden aan een werkgever uit de horecasector met een GKS voor maximum vijf vaste voltijdse werknemers (naar keuze). Opnieuw gelden enkele voorwaarden.

Daphné Vanassche – Social Department

Gepubliceerd op 24/03/2016

Version française
Did you find this useful?