sociaal nieuws

Article

KMO-update

Terreurdreiging : gevolgen voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst?

De huidige context van terreurdreigingen maakt het voor bepaalde werknemers moeilijk of zelfs onmogelijk om aanwezig te zijn op hun werkplek. Bovendien zag een aantal ondernemingen zich om veiligheidsredenen genoodzaakt de deuren te sluiten op bevel van de autoriteiten. In het licht van deze situaties stelt zich de vraag naar de vergoeding van de werknemers.

Afwezigheid of vertraging van de werknemer

Het veiligheidsniveau inzake terreurdreiging werd vorige zaterdag vastgesteld op het maximum. Dit leidde tot plotse en onvoorzienbare storingen in het openbaar vervoer, waardoor een aantal werknemers verhinderd werden hun werkplek (tijdig) te bereiken. Gelet op deze situatie van overmacht, hebben de betrokken werknemers recht op hun bezoldiging ten laste van hun werkgever krachtens artikel 27 van de wet van 3 juli 1978.

Wat de daaropvolgende dagen betreft, zullen de werknemers hun afwezigheid echter niet langer kunnen rechtvaardigen door de verstoring van het openbaar vervoer. Zij waren hierover immers geruime tijd op voorhand geïnformeerd. In deze hypothese hebben zij in principe geen recht op hun gewaarborgde dagelijkse bezoldiging ten laste van hun werkgever.

De plotse sluiting van scholen afgelopen maandag kan echter wel een voorbeeld zijn van een rechtvaardigingsgrond voor vertraging of afwezigheid van de werknemer op de werkplek, indien deze kan aantonen dat hij zich diende te bekommeren om zijn kinderen.

Verplichting van de autoriteiten tot sluiting van de onderneming

In de situatie waarin de autoriteiten de werkgever verplichten zijn onderneming te sluiten, kan toepassing gemaakt worden van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals bedoeld in artikel 26 van de wet van 3 juli 1978. Dit systeem voorziet in de automatische toekenning van een werkloosheidsuitkering. De werkgever is hiertoe verplicht een controleformulier C3.2A aan elk van de werknemers die zich in deze situatie van tijdelijke werkloosheid bevinden, te bezorgen.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft bovendien aangekondigd dat alle ondernemingen in het Brussels Gewest die besloten hebben hun deuren te sluiten om veiligheidsredenen, de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen inroepen. Daartoe dienen de betrokken werkgevers de directeur van het Werkloosheidsbureau te informeren via e-mail.

Ali Amerian – Manager Social Department

Version française
Did you find this useful?