Article

KMO-update

Terugbetaling aan personeel van individueel pensioensparen vrij van normale RSZ bijdragen

De terugbetaling van het individueel pensioensparen (derde pijler) door de werkgever aan een werknemer is vrijgesteld van normale sociale zekerheidsbijdragen in hoofde van de werknemer en de werkgever. Ook de RSZ neemt dit standpunt in. Enkel de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% op buitenwettelijke voordelen inzake ouderdom is hierop verschuldigd (te betalen door de werkgever).

 

Fiscaalrechtelijk wordt het terugbetalen van het individueel pensioensparen wel aanzien als loon (gewone BV-percentages zijn van toepassing).

 

Belangrijke opmerking: bij aanvullende pensioenverzekeringen zoals bijvoorbeeld groepsverzekeringen stuurt de verzekeraar de werkgever een bericht dat moet worden doorgeven aan het sociaal secretariaat voor de bijzondere inhouding van 8,86%. Gezien pensioensparen iets is wat individueel en persoonlijk door de werknemer gebeurt, zal de werkgever spontaan de aangifte van deze 8,86% moeten initiëren via het sociaal secretariaat.

Anne-Line Servaes – Social Department

Did you find this useful?