Article

KMO-update

Toegang tot sauna: administratie aanvaardt de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6%

Het verlaagd btw-tarief van 6% geldt voor de toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak, alsmede de toekenning van het recht er gebruik van te maken ( rubriek XXVIII van tabel A, bijlage bij KB nr. 20). Tot voor kort was de administratie van mening dat het verlenen van toegang tot een sauna uitgesloten was van dit verlaagd tarief. In de rechtspraak werd dit echter tegengesproken (Hof van Beroep te Brussel, 12 september 2012 en Hof van Cassatie van 20 maart 2014). In de beslissing nr. E.T. 126.122 van 26 augustus 2014 legt de btw-administratie zich nu bij deze rechtspraak neer.

De administratie was immers vroeger van mening dat het verlaagd btw-tarief enkel kon worden toegepast op het verlenen van toegang tot inrichtingen die op cultureel (en sportief) gebied ontspanning en vermaak verzorgen (en was daarbij van oordeel dat een sauna niet als een dergelijke inrichting kan beschouwd worden). Dit standpunt steunt volgens het Hof van Cassatie op een verkeerde rechtsopvatting. De toegang tot verschillende evenementen en voorzieningen op het gebied van cultuur en vermaak wordt dus bedoeld.

In de beslissing van 26 augustus 2014 bepaalt de btw-administratie nu dat de toekenning van het recht op toegang alsmede de toekenning van het recht er gebruik van te maken van een sauna-inrichting het verlaagd tarief van 6% btw kan genieten. De beoogde inrichtingen omvatten hier enerzijds de eigenlijke sauna-inrichtingen die nodig zijn voor een saunagang (saunaronde) zoals de saunacabine(s), de douches, de voetbaden en de rustruimten en anderzijds de uitgebreide sauna-inrichtingen zoals een stoombad, bubbelbad, wisselbaden, kruidenbad, zwembad, infraroodcabine en fitnesstoestellen (zonder begeleiding) waar de klant bij zijn saunabezoek vrij gebruik van kan maken.

In de mate dat er ook nog andere diensten of leveringen worden verstrekt aan de klanten, worden deze prestaties niet bedoeld onder het verlaagd tarief van rubriek XXVIII. Deze leveringen en diensten zullen tegen hun eigen btw-tarief worden belast. Zo geldt voor het verschaffen van gemeubelde logies met of zonder ontbijt het tarief van 6% (op basis van een andere bepaling), voor het verschaffen van spijzen en drank in omstandigheden voor verbruik ter plaatse het tarief van 12% (spijzen) en 21% (dranken), voor de diensten van schoonheidssalons (gelaatsverzorging, pedicure, manicure,…) het tarief van 21%, voor individuele behandelingen zoals massages door masseurs en behandelingen met pakkingen het tarief van 21%, voor de toekenning van het recht gebruik te maken van een zonnebank geldt 21%, voor diensten die verder gaan dan het verlenen van het recht op toegang en gebruik (bv: aqua aerobic lessen) 21% en voor de verkoop van schoonheidsproducten eveneens het tarief van 21%.

Voor de toepassing van de verschillende tarieven is het daarbij van geen belang dat de sauna-inrichting voor enkele uren als privé-sauna wordt verhuurd of dat slechts één prijs wordt gevraagd voor alle diensten en leveringen. Indien meerdere btw-tarieven op deze prestaties van toepassing zijn, dient de prijs voor de heffing van de btw te worden gesplitst. Indien dit niet gebeurt, dient de belasting te worden voldaan tegen het in dat geval hoogste toepasselijke tarief. Hier merken we bij op dat de terbeschikkingstelling van bijhorigheden zoals slippers en badlinnen die nodig zijn in het kader van de saunagang, het tarief van de hoofdhandeling (6%) zullen volgen, zelfs wanneer hiervoor een aparte prijs werd gevraagd.

Philip Decoster, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 25/11/2014.

Did you find this useful?