Article

KMO-update

Toekomstige ontwikkelingen in de Belgische btw-regelgeving in het nieuwe regeerakkoord

Op dinsdag 7 oktober 2014 kondigden de onderhandelaars het regeringsakkoord aan. Ook op het vlak van de btw-wetgeving worden enkele wijzigingen gepland. Zo zou de plastische chirurgie niet meer de vrijstelling van btw kunnen genieten zolang zij niet kadert binnen een therapeutische behandeling. Het standaard tarief van 21% zal dan gelden. Een ander belangrijk punt is dat het verlaagd btw-tarief van 6% voor werken in onroerende staat aan privéwoningen pas toegepast zal kunnen worden voor de woningen die ouder zijn dan 10 jaar (in tegenstelling tot de huidige grens van 5 jaar).

Philip Decoster, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 25/11/2014.

Did you find this useful?