Article

KMO-update

Uitbreiding toepassing doelgroepvermindering “eerste aanwervingen”

De doelgroepvermindering is een maatregel waardoor ondernemingen die voor het eerst personeel in dienst nemen gedurende een bepaalde periode minder patronale bijdragen moeten betalen. In de Programmawet van 26 december 2013, werd doelgroepvermindering “eerste aanwervingen”, die reeds bestond voor de 1e, 2e en 3e werknemer, uitgebreid naar de 4e en 5e werknemer.

Op 11 maart 2014 werd vervolgens in het Belgisch Staatsblad het K.B. van 16 februari 2014 gepubliceerd waarin uitvoering wordt gegeven aan deze uitbreiding, voorzien in de Programmawet van eind vorig jaar. Dit K.B. verklaart de verminderingen en voorwaarden voor de 3e aanwerving, ook van toepassing op de vierde en vijfde aanwerving.

Concreet kunnen in volgende situaties de hierna vermelde verminderingen van patronale RSZ-bijdragen worden toegepast.

 

Profiel werkgever

Bedrag vermindering per kwartaal*

1e aanwerving

Nog nooit onderworpen aan werkgevers-RSZ of gedurende 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan kwartaal van aanwerving niet onderworpen aan werkgevers-RSZ

€ 1.500 (5 kwartalen)

€ 1.000 (4 kwartalen)

€ 400 (4 kwartalen)

2e aanwerving

2 werknemers in dienst maar voor max. 1 WN onderworpen aan werkgevers-RSZ tijdens 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan kwartaal van aanwerving 2e werknemer

€ 1.000 (5 kwartalen)

€ 400 (8 kwartalen)

3e aanwerving

3 werknemers in dienst maar voor max. 2 WN onderworpen aan werkgevers-RSZ tijdens 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan kwartaal van aanwerving 3e werknemer

€ 1.000 (5 kwartalen)

€ 400 (4 kwartalen)

NIEUW:

4e aanwerving

4 werknemers in dienst maar voor max. 3 WN onderworpen aan werkgevers-RSZ tijdens 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan kwartaal van aanwerving 4e werknemer

€ 1.000 (5 kwartalen)

€ 400 (4 kwartalen)

NIEUW:

5e aanwerving

5 werknemers in dienst maar voor max. 4 WN onderworpen aan werkgevers-RSZ tijdens 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan kwartaal van aanwerving 5e werknemer

€ 1.000 (5 kwartalen)

€ 400 (4 kwartalen)


* Deze bedragen zijn van toepassing voor een voltijdse tewerkstelling. Indien de werkgever een deeltijdse werknemer aanwerft waarvoor hij gebruik kan maken van voormelde doelgroepvermindering, dienen deze bedragen te worden geprorateerd.

De kwartalen waarvoor de vermindering wordt genoten moeten zich telkens in een periode situeren van 20 kwartalen die begint in het kwartaal van de aanwerving.

Dit K.B. is retroactief in werking getreden op 1 januari 2014. Voor het eerste kwartaal van 2014 kan een werkgever die aan voormelde voorwaarden voldoet, aldus aanspraak maken op de nieuwe doelgroepvermindering - eerste aanwervingen voor een 4e of 5e werknemer.

Emilie Ickroth, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 02/06/2014.

Did you find this useful?