Article

KMO-update

Vakantieregeling BTW 2015

Tijdens de zomervakantie worden er enkele faciliteiten verleend aan BTW belastingplichtigen, waardoor een latere indiening van de Btw-aangifte en intracommunautaire opgave mogelijk is. Let wel, de betaling dient wel tijdig te gebeuren!


Indiening Btw-aangifte + intracommunautaire opgave

  • De Btw-aangiftes over het tweede kwartaal 2015 en de maand juni 2015 moeten worden ingediend uiterlijk 10 augustus in plaats van 20 juli.
  • De Btw-aangiftes over de maand juli moeten worden ingediend uiterlijk 10 september in plaats van 20 augustus.

Dezelfde termijnen zijn van toepassing voor de intracommunautaire opgaven.

Deze faciliteiten zijn enkel van toepassing voor de Belgische Btw-aangiften, niet voor de aangiften in het kader van de ‘Mini One Stop Shop’ (MOSS).

Betalingen

De verschuldigde BTW of het voorschot voor de kwartaalaangevers dient echter wel betaald te worden op de normale vervaldagen, namelijk ten laatste 20 juli of augustus voor de BTW en 20 augustus voor het voorschot.

Indien op één van bovenstaande vervaldagen niet het volledige bedrag wordt betaald, maar wel een voorschot dat ten minste het verschuldigde bedrag is uit de vorige aangifte (of 1/3 bij kwartaalaangevers), worden er intresten van 0,8% per begonnen maand vertraging gerekend over het uiteindelijk nog verschuldigde bedrag. Deze intresten worden evenwel - ambtshalve én zonder tussenkomst van de belastingplichtige - opgeheven indien de te betalen som BTW (vak 71 van de aangifte), niet hoger is dan 125.000 EUR en er geen andere openstaande schulden zijn.

Tillo Mestdagh, VAT Department

Gepubliceerd op 3/07/2015

Did you find this useful?