Article

KMO-update

Valreep voor SWT op 56 jaar nadert!

Sinds 1 januari van dit jaar zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het toetreden tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (“SWT” of “brugpensioen”) opgetrokken en dit onder meer voor wat betreft het SWT op 56 jaar mits het aantonen van een lange loopbanen.

Waar men voorheen nog kon toetreden op 56-jarige leeftijd mits het aantonen van een loopbaan van 40 jaar, dient men sinds dit jaar minstens de leeftijd van 58 jaar te hebben bereikt en 60 jaar vanaf het jaar 2017. Het vooropgestelde aantal jaren beroepsverleden wijzigt niet. 

Overgangsregeling

De nieuwe wetgeving voorziet echter in een overgangsbepaling. Het is nog (even) mogelijk om op 56-jarige leeftijd op SWT te gaan indien gelijktijdig aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

1.    Ontslagen zijn vóór 1 januari 2016; 

2.    Leeftijd van 56 jaar hebben uiterlijk op 31 december 2015 én op het einde van de arbeidsovereenkomst;

3.    40 jaar beroepsverleden bereikt hebben op het einde van de arbeidsovereenkomst.

De tijd dringt

Voor nog wil genieten van deze overgangsbepaling begint de tijd te dringen… Voor 31 december 2015 dienen de nodige formaliteiten nog vervuld te worden!

Daphné Vanassche – Social Department

Did you find this useful?