Article

KMO-update

Verduidelijking Belgisch standpunt inzake opslagdiensten waarvan het belastbaar tijdstip plaatsvindt na 31/05/2014

Begin juni publiceerde de BTW-Administratie een beslissing ter verduidelijking van het ter beschikking stellen van een bergruimte voor het opslaan van goederen. België had immers in 2010, in afwachting van een overlegd communautair standpunt, bepaald dat de plaats van de dienst voor het opslaan van goederen werd bepaald op basis van het algemene criterium (daar waar de ontvanger van de dienst gevestigd is – art. 21, §2 W.BTW).

De recent gepubliceerde beslissing geeft meer toelichting omtrent de bepalingen opgenomen in de Uitvoeringsverordening 1042/2013 van de Raad van 7 oktober 2013 en de implementatie hiervan in Belgisch recht. Ook wordt er meer duidelijkheid verschaft inzake de begrippen ‘lease/verhuur van een onroerend goed’ en ‘opslagdienst’.

Inzake de plaatsbepalingsregels dient er een onderscheid gemaakt te worden in 3 verschillende situaties, afhankelijk van het al dan niet exclusief gebruiksrecht van de gebruiker van de opslagruimte.

  • Gebruiker beschikt over een exclusief gebruiksrecht -> dienst vindt plaats waar het onroerend goed is gelegen.
    De gebruiker zal in eigen beheer goederen opslaan in een door het huurcontract gespecifieerde ruimte. De eigenaar van het gebouw heeft een passieve rol ten opzichte van de opslag van de goederen.
  • Gebruiker heeft geen exclusief gebruiksrecht -> algemene regels plaatsbepaling van toepassing
    De huurder mag de concrete opslag niet regelen en de huurovereenkomst vermeldt geen gespecifieerde ruimte. De dienstverrichter kan ook naar eigen goeddunken bepalen waar de goederen in het onroerend goed worden opgeslagen.
  • Gebruiker heeft geen exclusief gebruiksrecht en de eigenaar verricht nog andere bijkomende diensten -> algemene regels plaatsbepaling van toepassing
    In dit geval kwalificeert de handeling niet meer als een loutere terbeschikkingstelling van een opslagruimte, maar is er sprake van een geheel van diensten waarvan de opslag slechts een onderdeel is. De bijkomende diensten kunnen bijvoorbeeld zijn het verpakken van goederen, wegen, klasseren, reinigen, etiketteren, …

Wanneer afzonderlijke diensten, zoals bijvoorbeeld reparatie van een goed, tijdens de opslag worden verstrekt door éénzelfde persoon, dan zal elke dienstprestatie zijn fiscale regeling volgen.

We wensen nog op te merken dat het belangrijk is om rekening te houden met de 10% regel inzake de totale oppervlakte van het gebouw indien er nog exploitatie- en/of administratieve activiteiten plaatsvinden in het gebouw.

Dorien Gressens, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 08/07/2014.


 

Did you find this useful?