Article

Vereenvoudigde en nieuwe steunmaatregelen voor Vlaanderen

KMO-update

Minister van Economie Philippe Muyters kreeg in juli de steun van de Vlaamse Regering voor de vereenvoudiging van de KMO-portefeuille en de lancering van een KMO Groeisubsidie.

De vereenvoudigde KMO-portefeuille heeft voor opleiding en advies een maximaal subsidiebedrag per kalenderjaar van 10.000 euro voor kleine bedrijven (40% steun op de kosten) en 15.000 euro voor middelgrote bedrijven (30% steun op de kosten).
In tegenstelling tot het huidige systeem kiest een ondernemerzelf of die subsidie voor opleiding of advies gebruikt wordt. Het systeem wordt ook administratief vereenvoudigd: er is geen voorafgaandelijk fiat van de overheid nodig.


Een KMO koopt advies of opleiding, dient zijn steunaanvraag (elektronisch) in en krijgt de steun gestort. Daarnaast komt er een KMO Groeisubsidie. Die richt zich op bedrijven met groeiplannen, hetzij door te innoveren, de internationale activiteiten uit te breiden of door het bedrijf te transformeren met nieuwe activiteiten. Bedrijven kunnen dat doen door externe kennis aan te kopen, of door kennis intern te verankeren door een aanwerving.


Omdat het risico groter is, steunt de overheid daar 50% van de kost, met een maximum van 25.000 euro voor extern advies en 25.000 euro voor een aanwerving (1jaar). Ook deze procedure blijft laagdrempelig, maar vraagt wel een evaluatiemoment door het agentschap. Deze maatregel zal dan het vroegere strategisch advies van de KMO-portefeuille, de IWT-startersstudie en de aanwervingspremie voor kennismanagers vervangen.

Schematisch:

             KMO - Portefeuille             
Opleiding                  
Advies                            
KO 40% - max. 10.000 euro
MO 30% - max. 15.000 euro
KMO Groeisubsidie Groei door innovatie, internationalisering of transformatie
Aankopen externe kennis 50% - max. 25.000 euro
Aanwerving kennismanager 50% - max. 25.000 euro

 

Het persbericht omtrent de aangekondigde vereenvoudigingen kan u hier terugvinden

Ecologiepremie (EP-PLUS)
Met de ecologiepremie (EP-PLUS) stimuleert het Agentschap Ondernemen bedrijven die hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig organiseren. Het gedeelte van de extra investeringskosten, die een dergelijke investering met zich meebrengt, wordt gesubsidieerd. Enkel technologieën die opgenomen zijn in een limitatieve technologieënlijst (LTL) komen voor deze steun in aanmerking.

Er is een nieuwe technologieënlijst van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 1 juli 2015. Deze is terug te vinden op volgende link.

Het aantal gesteunde technologieën blijft beperkt tot een dertigtal, vooral met betrekking tot alternatieve energieopwekking en koelsystemen, alsook het gebruik van motoren op alternatieve brandstoffen. De belangrijkste aanpassingen zijn:
1. De meerkost van de energie-efficiëntie technologieën is verhoogd omdat de netto kosten en baten niet meer mee in rekening gebracht moeten worden volgens aangepaste Europese regelgeving.
2. Er werd een definitie voor restwarmte toegevoegd.

3. Er werden 2 technologieën toegevoegd:

  • T 201048 (installatie voor mechanische oppervlaktebehandeling van metalen op basis van een inerte minerale reinigingssuspensie met hergebruik van de suspensie binnen de eigen inrichting)
  • T 1339 (productie van elektriciteit op basis van restwarmte door ORC die niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten (terug toegevoegd na een nieuwe evaluatie).

Pendelfonds
Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Momenteel staat de negende oproep open (sinds 29 juni 2015).
U kan een projectvoorstel indienen tot en met 29 november 2015. Een dossiernummer moet wel voorafgaand aan de indiening aangevraagd worden en dit ten laatste op 29 oktober 2015. Het einddocument moet ten laatste op 29 november 2015 opgeladen worden op www.pendelfonds.be.

Did you find this useful?