sociaal nieuws

Article

KMO-update

Verhoging van het drempelbedrag voor de vrijgestelde kleine onderneming

De Belgische overheid heeft het wetsontwerp goedgekeurd om het drempelbedrag voor de vrijstelling van btw voor kleine ondernemingen op te trekken tot 25.000 EUR.

Tot op heden bedraagt deze drempel 15.000 EUR (geregeld in artikel 56, §2 WBTW en KB
nr. 19 van 29 december 1992).

De nieuwe drempelwaarde van 25.000 EUR zal in werking treden op 1 januari 2016. Formeel gezien is er nog de goedkeuring van Europa nodig, maar verwacht wordt dat dit louter een formaliteit betreft.

Het btw-team

Version française
Did you find this useful?