Article

KMO-update

Versoepelde arbeidsreglementering: de onderneming aan zet

Nieuwe wetgeving versoepelt sinds oktober 2013 automatisch bepaalde arbeidsduurgrenzen. Sinds die datum kon tevens op initiatief van de sector de interne overurengrens en het overurenkrediet nog verder verhoogd worden. Daarnaast werd het gemakkelijker om de referteperiode te verlengen. Nieuw is dat vanaf 1 april 2014 ook een individuele onderneming een dergelijke verhoging kan doorvoeren.

1. Sinds 1 oktober 2013

Automatische verhoging van
• de interne overurengrens

De bedoeling achter de interne overurengrens is vermijden dat een werknemer gedurende een lange periode werkt zonder inhaalrust te (kunnen) nemen. Binnen een vooropgestelde periode, de referteperiode, mag een werknemer slechts een beperkt aantal overuren presteren zonder inhaalrust te nemen. Wordt dit aantal bereikt, dan kunnen nog slechts overuren gepresteerd worden mits eerst inhaalrust op te nemen.

Tot vorig jaar waren dit maximaal 65 overuren. Sinds 1 oktober 2013 ligt de grens automatisch op 78 uur. In geval er een referteperiode van 1 jaar is, ligt de grens op 91 uur. Deze laatste verhoging is evenwel slechts van toepassing vanaf drie maanden na het begin van de referteperiode van één jaar. Gedurende het eerste kwartaal geldt eveneens de grens van 78 uur.

• het overurenkrediet

In geval van gepresteerde overuren ingevolge onvoorziene noodzaak en buitengewone vermeerdering van werk is het sinds 2005 mogelijk om als werknemer af te zien van het inhalen van 65 overuren per kalenderjaar. De werknemer moet zijn keuze evenwel bekendmaken voor het einde van de betaalperiode waarin de overuren werden gepresteerd.  In dat geval dient de werkgever op het einde van de betaalperiode zowel het normale loon aan 100% als het eventueel verschuldigde overloon (50% of 100%) te betalen.  Dit aantal uur werd sinds 1 oktober 2013 opgetrokken tot 91 uur per kalenderjaar.

Annualisering

Normaal moet de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (in de meeste sectoren 38 uur) gerespecteerd worden binnen een periode van één trimester. Deze referteperiode kan verlengd worden tot één jaar.  Voorheen diende hiertoe de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement gevolgd te worden. Sinds 1 oktober 2013 is deze procedure gevoelig versoepeld: een C.A.O. die de referteperiode tot één jaar verlengd wordt automatisch geïncorporeerd in het arbeidsreglement.

2. Periode van 1 oktober 2013 – 31 maart 2014

Gedurende de periode van 1 oktober 2013 tot 1 maart 2014 kon door middel van het afsluiten van een C.A.O. op sectorniveau:

  • de interne overurengrens en het aantal uitbetaalbare overuren verhoogd worden tot 130 uur (of zelfs 143 uur);
  • het initiatief om voormelde verhoging door te voeren bij de onderneming gelegd worden (eventueel mits het opleggen van bepaalde voorwaarden en/of beperkingen).

3. Sinds 1 april 2014

Is er een C.A.O. op sectorniveau afgesloten ten laatste op 31 maart 2014 die de interne overurengrens en het overurenkrediet heeft opgetrokken naar 130 uur (of zelfs tot 143 uur) en die C.A.O. legt geen bijkomende voorwaarden op?

JA: de onderneming kan deze nieuwe grenzen toepassen zonder daartoe enige procedure te moeten volgen.

NEE: de onderneming is zelf aan zet.

Te volgen procedure op ondernemingsniveau
Verhoging tot 130 uur Verhoging tot 143 uur
Vakbondsafvaardiging C.A.O. afsluiten + invoegen in het arbeidsreglement Sectorale C.A.O. legt enkel kader tot verhoging naar 143 uur vast Zelfde procedure is van toepassing als bij verhoging naar 130 uur
Geen vakbondsafvaardiging Volgen procedure wijziging van het arbeidsreglement Geen sectorale C.A.O. afgesloten Verhoging naar 143 uur is niet mogelijk


Opportuniteiten

Deze versoepeling van de arbeidsduurgrenzen zorgt ervoor dat werkgevers over een grotere speling beschikken bij de opmaak van hun uurroosters. We denken aan sectoren waarin flexibiliteit hoog in het vaandel gedragen wordt, zoals de bouwsector, transportsector, zorgsector, … De horecasector zag hier alvast de meerwaarde van in en sloot een C.A.O. af die een verhoging voorziet zowel voor wat betreft de interne overurengrens als het overurenkrediet.

Daphné Vanassche, Tax & Legal Services
 

Gepubliceerd op 12/06/2014.


 

Did you find this useful?