Article

KMO-update

Voordelen alle aard personenwagens en aangerekend gebruik: in min van verworpen uitgaven of niet?

Op basis van het antwoord van 24 april 2014 op een parlementaire vraag van begin 2013 (gepubliceerd op 24 april 2014), leek het erop dat de Minister van Financiën terugkwam op de jarenlange administratieve tolerantie inzake VAA bedrijfswagens en kostenaftrek.

Met retroactiviteit vanaf 1 januari 2012 zouden de verworpen uitgaven niet langer verminderd mogen worden met het voordeel alle aard personenwagen belast via fiche 281.

Na publicatie van het antwoord en na hevige kritiek, kwam de Minister van Financiën hier echter snel op terug.

Hierna een kort relaas van de feiten.

Administratieve tolerantie

Over de vraag of het voordeel voor het privégebruik van een personenwagen dat op fiche 281 wordt gezet in min mag worden gebracht van de verworpen uitgaven bestaat al lange tijd geen twijfel meer. Reeds ruime tijd geleden aanvaardde de fiscus dat de aftrekbeperking niet toegepast moet worden als het voordeel voor de genieter een belastbaar bestanddeel is (administratieve commentaar 66/4). Op deze manier wordt dubbele economische belasting in hoofde van de werknemer en werkgever vermeden.

Eigen bijdrage werknemer of bedrijfsleider

Over het aangerekend gebruik van de personenwagen bestaat heel wat minder duidelijkheid. In de praktijk wordt het aangerekend gebruik vaak in min genomen van de berekening maar de administratie, hierin gesteund door het Hof van Beroep te Antwerpen (arrest dd. 24/11/2009), is het hier niet mee eens. Twee jaar later herzag hetzelfde Hof van Beroep (arrest dd. 17/5/2011) wel haar eerder ingenomen standpunt.

Antwoord van 24 april 2014 van de Minister van Financiën

In het recente antwoord op de parlementaire vraag maakt de Minister van Financiën een onderscheid tussen de periode voor 1 januari 2012 en na 1 januari 2012:

Kosten gedaan of gedragen vóór 1 januari 2012

Wat deze periode betreft, bevestigt de Minister de toepassing van de administratieve tolerantie. Wanneer de werknemer of bedrijfsleider echter een bijdrage betaalt die ten minste evenveel bedraagt als het voordeel, berekend op basis van de cataloguswaarde, geldt de administratieve tolerantie wel niet.

Kosten gedaan of gedragen na 1 januari 2012

Met betrekking tot de periode na 1 januari 2012 stelt de Minister verrassend dat het voordeel alle aard dat belast wordt via fiche niet langer in mindering mag worden gebracht van de verworpen autokosten, en dit reeds met retroactiviteit vanaf 1 januari 2012. Kortweg, de administratieve tolerantie komt te vervallen.

Persbericht dd. 23 mei 2014

Kort na hevige kritiek op het antwoord in pre-electorale tijd haastte de Minister zich om zijn antwoord bij te sturen. In het persbericht geeft de Minister aan dat het antwoord op de parlementaire vraag enkel het huidige standpunt van de belastingadministratie weergeeft waarmee de Minister zelf niet akkoord gaat. De Minister heeft dan ook aan de belastingadministratie gevraagd om haar standpunt bij te sturen. Bijgevolg lijkt het erop dat de administratieve tolerantie voor de VAA op fiche blijft gelden.

Charlotte Alleweireldt, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 30/06/2014.


 

Did you find this useful?