Article

KMO-update

Vooruitbetaling van huur: interessant?


Stel u wenst privé een woning aan te kopen, die ook deels door uw vennootschap zal worden gebruikt. U hebt wat spaargeld liggen en de bank is bereid u een hypothecaire lening toe te staan. Toch wenst u zo weinig mogelijk te gaan lenen, aangezien de vennootschap nog wat geld op overschot heeft, die ze niet meteen nodig heeft.

Mogelijkse oplossing is het overschot als loon uit de vennootschap te halen. Hoewel dit fiscaal minder interessant is gezien er belastingen en sociale bijdragen dienen betaald te worden. Een andere mogelijkse oplossing bestaat erin om de vennootschap-huurder de huurgelden voor een aantal jaar in één keer vooruit te laten betalen.

Voordeel privé

De in één keer verkregen huur kan gespreid belast worden in de personenbelasting over het aantal jaren waarop de betaling betrekking heeft, mits schriftelijk en onherroepelijk akkoord van de belastingplichtige.

Voordeel vennootschap

Het betalen van de vooruitbetaalde huur in één keer, kan door de vennootschap onmiddellijk in één keer als beroepskost worden afgetrokken. Eventueel kan ook geopteerd worden om de totale huurprijs te gaan spreiden over het aantal jaren dat wordt vooruitbetaald, onafhankelijk van de belasting privé.

Hoeveel jaar mag de vennootschap vooruitbetalen?

Partijen kunnen dit zelf gaan bepalen, met als maximum de looptijd van de huurovereenkomst. In een onlangs gepubliceerde ruling aanvaardde de Rulingdienst een vooruitbetaling van 20 jaar (1).

Let wel! Huurovereenkomsten die kwijting van tenminste 3 jaar huur inhouden dienen overgeschreven te worden op het hypotheekkantoor. Concreet betekent dit dat het afsluiten van de huur via notariële akte zal dienen te gebeuren, zodra er meer dan 3 jaar huur vooruit betaald wordt.

Quid niet-overschrijving op het hypotheekkantoor

Indien er niet tot overschrijving zou worden overgegaan, dan mag de eventuele nieuwe verkrijger de reeds vooruitbetaalde huur voor het geheel gaan negeren.

Quid bestaande huurovereenkomst?

Stel u heeft in het verleden een huurovereenkomst afgesloten voor 9 jaar. U wenst de komende 5 jaar huurgelden door uw vennootschap in 1 keer te laten vooruitbetalen. Kan dit?

Er zal een addendum dienen te worden opgemaakt aan de bestaande geregistreerde huurovereenkomst, waarin de betaling van de huurprijs zal worden gewijzigd. Niet notarieel want overschrijven op het hypotheekkantoor is niet nodig.

Eugenie Carrez, Tax & Legal Services

Gepubliceerd op 29/10/2013.

_____________

1 Voorafgaande beslissing nr. 2012.471 dd. 18.12.2012


Did you find this useful?