Article

KMO-update

Wijziging inlogprocedure Intervat: Wat is nieuw?

De nieuwe versie 9.2. van INTERVAT welke begin maart 2014 in productie is gegaan (en niet op 11 februari 2014 zoals voorheen werd aangekondigd) bevat belangrijke wijzigingen voor de toegang tot INTERVAT.

Ondanks het feit dat de nieuwe versie technische problemen heeft ondervonden waardoor inloggen of indienen tot 10 maart mogelijks niet succesvol was, blijft het nog steeds mogelijk om op de ‘oude’ manier in te loggen. U kan dus nog steeds inloggen m.b.v. een e-ID en kiezen voor “burger” of m.b.v. een digitaal certificaat klasse III (zoals ISABEL en Globalsign). In dit geval kan men wel niet genieten van de voordelen van het nieuwe systeem.

Welke voordelen biedt deze nieuwe inlogprocedure in Intervat?

De consultatie van documenten (ontvangstbewijzen, uittreksels van de btw-rekening-courant en de bijzondere rekeningen) is niet langer gebonden aan het e-ID waarmee de documenten werden ingediend, maar iedereen waarvoor er een rol van mandaatuitvoerder (vb. boekhouder) of btw-delegatie (vb. verschillende werknemers) werd toegekend, beschikt over deze bevoegdheid.

Vereiste stappen voor de nieuwe inlogprocedure?

Indien u als btw-plichtige beroep doet op uw werknemers voor de indiening dan moet u in de applicatie “rollenadministratie” aan die medewerkers de rol van “btw-delegatie” toekennen. Hiervoor dient u eerst de registratie sociale zekerheid te doorlopen.

Indien u een extern persoon (boekhouder, fiscalist, familielid, ..) wil aanstellen als mandaatnemer voor het indienen van de btw-documenten dient u via de applicatie mandaten een elektronische volmacht toe te kennen aan uw boekhouder/fiscalist. Voorafgaandelijk dient u evenwel de registratie sociale zekerheid te doorlopen alsook een rol aan te maken als FOD FIN mandaatgever.

Gemengde belastingplichtigen

Gemengde belastingplichten dienen elk jaar vóór 20 april de berekening van het definitief algemeen verhoudingsgetal van het voorgaande jaar (voorlopige verhoudingsgetal voor het lopende jaar) toe te zenden aan hun lokaal controlekantoor. 

De nieuwe versie van INTERVAT laat toe om het algemeen verhoudingsgetal elektronisch mee te delen samen met de btw-aangifte van maart of het eerste kwartaal. Het berekeningsblad kan elektronisch in bijlage worden gevoegd (indiening op papier is nog toegelaten). De eventuele herziening in het voordeel of in het nadeel van de belastingplichtige gebeurt nog steeds via de vakken 62 respectievelijk 61 van de btw-aangifte.

Gemengde belastingplichtigen die hun btw in aftrek nemen volgens de regels van het werkelijk gebruik mogen eveneens informatie omtrent hun bijzonder verhoudingsgetal elektronisch ingeven in de nieuwe versie 9.2.

Dorien Gressens, Tax & Legal Services


Gepubliceerd op 27/05/2014.


 

Did you find this useful?