maandelijkse-teruggaaf-btw

News

Starters kunnen vanaf 1 januari 2020 in aanmerking komen voor maandelijkse teruggaaf van btw 

KMO-update

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ook starters op maandelijkse basis teruggaaf van btw verzoeken. Het koninklijk besluit nr. 4 werd hiertoe recent gewijzigd.

Maandelijkse teruggaaf van btw zal mogelijk zijn gedurende de eerste 24 maanden na de start van de economische activiteit mits de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De starter dient op maandelijkse basis btw-aangiften in
  • Het teruggevraagd krediet bedraagt minstens 245 EUR
  • De maandelijkse btw-aangifte wordt uiterlijk op de twintigste van de maand ingediend + langs elektronische weg

Dit vormt een belangrijk voordeel voor starters die toch vaak in de beginfase van hun btw-activiteiten een btw-krediet opbouwen. Onder het huidig systeem kwamen ze immers niet in aanmerking voor maandelijkse teruggaaf (omwille van de voorwaarden) en kon aldus enkel op kwartaal- en/of jaarbasis teruggaaf van btw worden gevraagd.

Meer info?

Gelieve te contacteren:

Philip Decoster
pdecoster@deloitte.com

Gepubliceerd op 12/09/2019

Did you find this useful?