minimumbezoldigingsregel

News

Minimumbezoldigingsregel: ook als er geen 'bedrijfsleiders' zijn

KMO-update

Ingevolge het zomerakkoord moeten vennootschappen, vanaf aanslagjaar 2019, aan een bedrijfsleider een bezoldiging van minstens 45.000 EUR (of een bezoldiging gelijk aan het belastbaar resultaat, indien lager) toekennen.

Indien dit niet gebeurt, wordt de vennootschap niet alleen uitgesloten van het het kmo-tarief maar krijgt de vennootschap voortaan ook een afzonderlijke aanslag opgelegd.

In de rechtsleer werd geopperd dat deze sancties niet van toepassing kunnen zijn wanneer de vennootschap geen bedrijfsleider-natuurlijk persoon telt.

Om aan deze discussie een einde te stellen, zal de wettekst aangepast worden om te verduidelijken dat beide sancties ook gelden voor vennootschappen waarvan het bestuursorgaan geen natuurlijke personen telt.

Wanneer dergelijke vennootschap de sanctie(s) willen vermijden, zullen ze alsnog een bedrijfsleider (natuurlijk persoon) dienen aan te stellen en hem de vereiste minimumbezoldiging moeten toekennen.

Gepubliceerd op 27/03/2018
Nele Vancaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?