btw-boetes

News

Minister snoeit in btw-boetes!

KMO-update

De Administratie (klassieke controlediensten + BBI) heeft de opdracht gekregen van de minister van Financiën om milder te zijn met btw-boetes. Die waren fors opgetrokken onder de regering Di Rupo. Deze btw-boetes konden zeer hoog zijn en hielden ook geen rekening met de aard van de overtreding.

De Administratie dient uit te gaan van de goede trouw van de ondernemer en niet langer enkel van kwader trouw. Een opgelegde boete zal door middel van een verzoekschrift volledig kwijtgescholden kunnen worden indien aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het betreft een eerste overtreding van dezelfde aard, in een referentieperiode van 4 jaar en;
  • Deze overtreding werd begaan te goeder trouw (de goede trouw wordt verondersteld en het is steeds aan de Administratie om dit te weerleggen) en;
  • De begane overtreding heeft geen impact op het bedrag van de verschuldigde btw.

Concreet betekent dit dat boetes die opgelegd worden n.a.v. bijvoorbeeld het laattijdig indienen van de jaarlijkse klantenlisting, het vermelden van een bedrag in een foutief rooster van de aangifte zonder impact op het bedrag van de verschuldigde btw, het niet voldoen van de btw op een handeling terwijl die btw ook volledig aftrekbaar is, het uitreiken van een factuur die niet voldoet aan één of andere vormvereiste, enz. op eenvoudig verzoek van de onderneming volledig zullen worden kwijtgescholden.

Indien u in tussentijd hierover vragen zou hebben, aarzel dan niet ons btw-team te contacteren.

Gepubliceerd op 11/07/2018
Luc Heylens, lheylens@deloitte.com

Did you find this useful?