newsflash-gdpr

News

Newsflash GDPR

KMO-update

Eerste sanctie opgelegd

Net één jaar na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) haar eerste sanctie op.

De feiten

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen (oktober 2018) stuurde een burgemeester een gepersonaliseerde verkiezingsmail naar enkele inwoners van zijn gemeente. Deze laatsten hebben een klacht ingediend bij de GBA.

Het probleem

De burgemeester had kennis van de e-mailadressen in een specifieke context (bouwvergunning). De klagers hebben echter nooit toestemming verleend om voor verkiezingsdoeleinden te worden gecontacteerd.

Volgens het finaliteitsbeginsel van de AVG mogen e-mailadressen die in een specifieke context (in dit geval de behandeling van een bouwdossier) zijn meegedeeld, niet voor andere doeleinden (in dit geval verkiezingsdoeleinden) worden gebruikt. De GBA heeft de burgemeester daarom veroordeeld tot een boete van 2.000 EUR.

Iedereen betrokken!

De GBA herinnerde eraan dat "gegevensbescherming ieders zaak is!

Als een klant u bijvoorbeeld zijn e-mailadres geeft voor de service na verkoop, mag u hem geen advertenties sturen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming! Ook heeft u een informatieplicht ten opzichte van uw personeel. Zo zijn er heel wat voorbeelden van zaken waar u dagelijks mee te maken krijgt.

Hoe zit het in Europa?

Onze buurlanden zijn al actiever geweest:

  • Nederland heeft de nationale politie een boete van 40.000 EUR opgelegd (wegens onvoldoende gegevensbeveiliging).
  • Frankrijk heeft een VZW veroordeeld tot een boete van 75 000 EUR (voor het gebruik van gegevens voor andere dan de meegedeelde doeleinden).
  • Engeland heeft een verzekeringsmaatschappij veroordeeld tot een boete van 120.000 pond (voor het versturen van politieke marketing e-mails).

Hoe kan u zich beschermen?

De GBA kan op eigen initiatief controles uitvoeren of een klacht ontvangen van een klant, een derde of een personeelslid. Het is daarom belangrijk om u in regel te stellen.

Gepubliceerd op 13/06/2019

Did you find this useful?