kilometervergoeding

News

Nieuw bedrag kilometervergoeding is bekend

KMO-update

Als federale ambtenaren hun persoonlijk motorvoertuig gebruiken voor beroepsverplaatsingen, dan krijgen zij hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding per afgelegde kilometer. Deze vergoeding werd voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 vastgesteld op 0,3460 EUR per kilometer. Dit is terug een stijging na twee opeenvolgende dalingen.

Werknemers uit de privé-sector
De fiscus hanteert hetzelfde bedrag voor de dienstreizen van de werknemers uit de privésector. De door de werkgevers aan hun werknemers terugbetaalde vergoedingen voor het gebruik van een eigen auto, bromfiets of motorfiets voor dienstreizen mogen als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever beschouwd worden. Als de vergoeding niet meer bedraagt dan een het forfaitaire bedrag van 0,3460 EUR/km, dan moet de werknemer er geen belastingen op betalen.

Beperking volgens de fiscus
De fiscus gaat ervan uit dat de forfaitaire terugbetaling van 0,3460 EUR/km slechts geldt indien het totale aantal afgelegde kilometers maximaal 24.000 km per jaar bedraagt. Als de werknemer meer kilometers aflegt, dan kan de fiscus een bijkomend bewijs vragen. De rechtspraak draait de bewijslast om en hanteert het principe dat de fiscus steeds het bewijs moet leveren dat de kostenvergoeding boven de 24.000 km/jaar in feite een verdoken bezoldiging is.

Aftrekbaarheid voor de vennootschap/werkgever
De werkgever mag de betaalde forfaitaire vergoeding aftrekken volgens de normale regels; 30% van de vergoeding wordt geacht de brandstof te vertegenwoordigen en is aftrekbaar aan 75%; 70% van de vergoeding is aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot van de wagen.

Nele Vancaeneghem
Gepubliceerd op 30/06/2017

Did you find this useful?