pensioen

News

De POZ: een nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap 

KMO-update

Waarom is pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) nodig?

  • Alle zelfstandigen (met of zonder vennootschap) hebben toegang tot het VAPZ, maar alleen bedrijfsleiders (met vennootschap) kunnen een IPT-verzekering afsluiten.
  • Zelfstandigen met of zonder vennootschap doen er sowieso goed aan om hun (laag) wettelijk pensioen aan te vullen.

De nieuwe spaarformule zou op 1 juli 2018 in werking treden. Op dit ogenblik zijn er alleen ontwerpteksten ter beschikking.

Doelgroep?

Zelfstandigen (eenmanszaken en vrije beroepers) zonder vennootschap in hoofdberoep, in bijberoep (op voorwaarde dat netto belastbaar inkomen minstens 13.550,50 EUR /jaar bedraagt), meewerkende echtgenoot met maxistatuut, ...

Rendement?

Geen rendementsgarantie verplicht. De premies kunnen worden belegd in tak 21 (kapitaalgarantie) en tak 23-producten (geen kapitaalgarantie).

De opgebouwde reserves kunnen ook worden gebruikt voor vastgoedfinanciering.

Eindleeftijd?

Wettelijke pensioenleeftijd.

Belastingregime betaalde premies?

  • Belastingvermindering van 30 % (+ gemeentebelasting) op betaalde premies, dus geen aftrekbare beroepskost zoals de premies van een VAPZ
  • Maximumpremie: 80 %-regel wordt toegepast (som van wettelijk pensioen, VAPZ en POZ - omgerekend naar een jaarlijkse rente - mag niet hoger zijn dan 80 % van het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar van uw loopbaan als zelfstandige - exacte berekeningswijze nog niet gekend).
  • Premietaks van 4,4 %

Belastingregime van de kapitalen?

  • PB: 10 % (+ gemeentebelasting) indien uitkering op wettelijke pensioenleeftijd, wanneer de betrokkene vroeger wettelijk met pensioen kan gaan of bij overlijden (winstdeelname is vrijgesteld maar belast aan de bron).
  • Riziv-bijdrage van 3,55 % en solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 %).

Van zodra er definitieve teksten zijn, volgt er meer uitleg.

Did you find this useful?