btw

News

VOUCHERS - nieuwe btw-regels vanaf 1/1/2019

KMO-update

Binnenkort wordt in het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd inzake de btw-behandeling van vouchers.
Het betreft een wijziging van de huidige btw-regels, opgelegd door Europa.

Eenvoudig uitgedrukt worden onder "vouchers" verstaan, o.a. aankoopcheques, cadeaubonnen, geschenkcheques, belevenisbonnen etc... Vouchers worden uitgegeven (verkocht) door winkeliers/handelaars of daarin gespecialiseerde ondernemingen.

De nieuwe btw- regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

De essentie van de wijzigingen is als volgt:

 • Overgangsregeling:
  • Vouchers uitgegeven tot 31 december 2018 volgen de oude btw-regeling, zelfs als ze na 1 januari 2019 worden ingewisseld;
  • Vouchers uitgegeven na 31 december volgen de nieuwe btw-regeling.
   TO DO: De uitgever dient na te gaan wat de impact is: boekhouding, rapportering (IT), cash flow, btw-aangifte.
 • Onderscheid tussen "SPV" en "MPV": de btw-behandeling wordt verschillend voor "vouchers voor enkelvoudig gebruik" (SPV - "single purpose") en "vouchers voor meervoudig gebruik" (MPV - "multipurpose").
 • SPV:
  • is een voucher waarbij bij de uitgifte reeds de plaats van levering van goederen of dienstverrichting gekend is, evenals het verschuldigde btw-bedrag (btw-tarief is dus gekend).
  • bij uitgifte is er onmiddellijk sprake van een btw-handeling en dient de handelaar reeds btw te voldoen.
  • bij inwisseling van de voucher is geen btw meer verschuldigd.
  • dit is een belangrijk verschil met de huidige btw-regeling.
 • MPV:
  • is een voucher waarbij bij de uitgifte de plaats van levering van goederen of dienstverrichting niet gekend is, of het verschuldigde btw-bedrag niet gekend is (btw-tarief is dus niet gekend).
  • bij uitgifte is er geen sprake van een btw-handeling en dient de handelaar geen btw te voldoen (financiële transactie).
  • bij inwisseling van de voucher is dan wel btw verschuldigd.
  • dit is identiek met de huidige btw-regeling.

Handelaren die vouchers commercialiseren moeten dus dringend bepalen welk type hun voucher is, eventueel de nodige systeem-technische aanpassingen laten verrichten, teneinde vanaf 1 januari 2019 de juiste btw-behandeling te kunnen toepassen.

Voor meer informatie inzake de wijzigingen, verwijzen we naar de gedetailleerde toelichting op de website van de CBN (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan het wetsontwerp).

Gepubliceerd op 10/12/2018
Wouter Quaghebeur, wquaghebeur@deloitte.com

Did you find this useful?