pendelfonds

News

Pendelfonds - Subsidies fietsprojecten - deadline 10/08

KMO-update

In het kader van het verder opwaarderen van de bedrijfsfiets als woon-werkvoertuig, maakt de Vlaamse regering opnieuw meer middelen vrij.

Via het Pendelfonds kunnen sinds 10 juli 2018 subsidies aangevraagd worden voor volgende maatregelen:

  1. De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen;
  2. Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren (doorsteken voor fietsers, stallingen, oplaadpunten);
  3. De financiering van extra fietsvergoedingen.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten, met een maximum van 200.000 EUR. Voor bepaalde kosten geldt een forfaitaire subsidie.

Aanvragen voor een dossiernummer moeten uiterlijk 10 augustus 2018 worden ingediend. Daarna kan het dossier worden vervolledigd tegen uiterlijk 29 oktober 2018.

Indien u in tussentijd hierover vragen zou hebben, aarzel dan niet ons team te contacteren.

Gepubliceerd op 18/07/2018
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?