DBI-beveks

News

Shift van beleggingsportefeuille in aandelen naar DBI-beveks?

KMO-update

Met ingang van aanslagjaar 2019 zullen meerwaarden op aandelen slechts vrijgesteld kunnen worden van vennootschapsbelasting indien, naast de taxatie- en permanentievoorwaarde, ook de participatievoorwaarde voldaan wordt. Dit impliceert dat een gerealiseerde meerwaarde in de regel slechts vrijgesteld zal zijn ingeval de participatie die de vennootschap-aandeelhouder bezit, minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigt dan wel een aanschaffingswaarde van minstens 2,5 miljoen EUR heeft. Beleggen in aandelen wordt daardoor fiscaal minder interessant voor de vennootschap.

Weet dat de participatie-voorwaarde echter niet voldaan hoeft te zijn voor beleggingen in DBI-beveks (= fondsen die recht geven op DBI-aftrek).

Als basisprincipe kan gesteld worden dat – indien en in de mate dat – dividenden van investeringen het recht openen op dbi-aftrek (zoals dividenden van dbi-fondsen), de meerwaarden die op deze participaties worden gerealiseerd, ook vrijgesteld zullen worden van meerwaardebelasting bij een latere realisatie van de aandelen.

Gepubliceerd op 27/03/2018
Nele Vancaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?