onroerend-goed

News

Terbeschikkingstelling onroerend goed aan bedrijfsleider, definitief factor 2

KMO-update

Op 27 december 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit betreffende de voordelen alle aard voor de kosteloze beschikking over een onroerend goed.

Reeds eerder werd geoordeeld dat het initiële onderscheid bij de bepaling van het voordeel alle aard naargelang de terbeschikkingstelling gebeurde door een rechtspersoon, dan wel door een natuurlijke persoon een schending van het gelijkheidsbeginsel uitmaakte.

Hierdoor werd het voordeel tijdelijk bepaald op geïndexeerd KI x 5/3 x factor 1.

Op basis van het nieuwe KB wordt het voordeel alle aard met ingang van 1 januari 2019 in alle gevallen als volgt bepaald:

Geïndexeerd KI x 5/3 x factor 2

Gepubliceerd op 07/01/2019
Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?