Article

KMO-update

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor onroerende werkzaamheden aan schoolgebouwen steevast het verlaagd tarief van 6% btw 

Dit betekent dat de bouw, verbouwing en het onderhoud van gebouwen bestemd voor school- of universitair onderwijs een pak goedkoper wordt. Opgelet, reiniging is (zoals steeds) uitgesloten van dit verlaagd tarief.

Tot op heden was het 6%-tarief voorbehouden voor de internaten bij schoolgebouwen, niet voor de schoolgebouwen zelf.

Worden ook onderworpen aan 6% btw:

1)    De leveringen van schoolgebouwen (indien niet onder registratierecht);

2)    De vestiging of overdracht van zakelijke rechten op deze gebouwen (indien niet onder registratierecht).

Binnenkort volgt nog een circulaire waarin de Minister de praktische implicaties verbonden aan de tariefverlaging zal toelichten.

Verder werden ook nog drie verduidelijkingen gecommuniceerd over de overgangsmaatregel die geldt n.a.v. de tariefstijging naar 21% voor woningen tussen 5 en 10 jaar oud:

3)    de indiening van een kopie van de overeenkomst mag ook per e-mail (gericht aan mailadres van het btw-controlekantoor van de dienstverrichter);

4)    de hoedanigheid van de persoon die de overeenkomst indient is niet van belang (dienstverrichter zelf, zijn klant, boekhouder, ...) mits die indiening gebeurt op het controlekantoor van de dienstverrichter.

5)    In het specifieke geval van onderhoudscontracten aanvaardt de administratie dat de indiening van een kopie van die overeenkomsten kan worden vervangen door het indienen van een lijst van deze onderhoudscontracten waarbij navolgende gegevens minimaal dienen te worden vermeld:

  • identiteit van de dienstverrichter (benaming en btw-identificatienummer);
  • identiteit van de medecontractant (naam & voornaam of maatschappelijke benaming, adres en in voorkomend geval btw-identificatienummer);
  • ligging van de woning en
  • aard van de werken.

Het btw-team

Did you find this useful?