Article

KMO-update

Akkoord taxshift : sociale lasten verminderen !

Op 10 oktober 2015 is een akkoord bereikt rond de taxshift. Hierbij werd beslist om de werkgeversbijdrage te verlagen en de doelgroepvermindering “eerste aanwervingen” uit te breiden.

Verlaging werkgeversbijdrage

De basiswerkgeversbijdragen moeten tegen 2018 verlagen van 33% naar 25%. Het gaat over een algemene lastenverlaging, gecombineerd met een extra korting op de lage en middenlonen. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, zal de ‘IPA-korting’ aangesproken worden (dit is de algemene vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1% voor kmo’s).

Bruto maandsalaris 2015 2016 2017 2018
2019

1500

17,3%

13%

13%

12,6%

10,9%

2800

25,9%

24,8%

24,8%

24,3%

23,9%

3300

26,7%

25,6%

25,6%

25%

25%

Uitbreiding RSZ-verminderingen

Bovendien wordt de doelgroepvermindering “eerste aanwervingen” uitgebreid.

Deze doelgroepvermindering is een maatregel waardoor ondernemingen die voor het eerst personeel in dienst nemen gedurende een bepaalde periode minder patronale bijdragen moeten betalen voor de eerste vijf werknemers.

Deze doelgroepvermindering wordt door het akkoord uitgebreid. Voor kmo’s geldt een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen voor vier jaar (tussen 01/01/2016 en 31/12/2020) voor de eerste aanwerving door een zelfstandige. Een extra verlaging wordt ingevoerd voor de tweede tot de vijfde aanwerving en wordt uitgebreid naar de zesde aanwerving.

Delphine Herman – Social Department

Gepubliceerd op 16/10/2015

Did you find this useful?