btw

Article

Gerichte toekomstige controleacties door de btw-administratie

KMO-update

Door het Kabinet werd ons meegedeeld dat er in de nabije toekomst gerichte controleacties zullen plaatsvinden door de btw-administratie op volgende sectoren/belastingplichtigen :

1. Horeca – geregistreerd kassasysteem

Wanneer de omzet uit restaurant- en cateringdiensten meer dan 25.000 EUR bedraagt, wordt het gebruik van een GKS verplicht (zie eerder publiceerd artikel). Zoals meegedeeld worden meer details rond deze nieuwe regeling binnenkort verwacht.

2. Gemengde belastingplichtigen

Er zullen gerichte controles plaatsvinden bij de gemengde belastingplichtigen die handelingen hebben opgenomen in rooster 00 van de btw-aangifte (o.m. ook VZW’s).

3. Verkopen op afstand

Indien aan een aantal voorwaarden is voldaan (vb. drempelwaarde,…) moet de regeling verkopen op afstand worden toegepast bij de verkopen aan particulieren en belastingplichtigen/niet-belastingplichtigen die hun intracommunautaire verwervingen niet dienen aan te geven.

Opdat de regeling verkopen op afstand van toepassing is, is één van de voorwaarden dat de goederen door of voor rekening van de leverancier worden verzonden naar een andere EU lidstaat. Uit de praktijk blijkt dat zeer creatief met deze voorwaarde wordt omgegaan om btw-registraties in verschillende lidstaten te vermijden.

Het btw-team

Gepubliceerd op 11/02/2016

Version française
Did you find this useful?