Article

KMO-update

Geen sociale verkiezingen in de bouw in 2016?

Vakbonden en werkgevers hebben in het paritair comité van de bouw (PC 124) op de valreep een akkoord bereikt met betrekking tot het niet houden van sociale verkiezingen in 2016. Wat houdt dit akkoord precies in?

Verplichting tot het organiseren van sociale verkiezingen om de vier jaar

In principe zijn de ondernemingen (in de zin van een technische bedrijfseenheid) die meer dan 50 werknemers tewerkstellen, verplicht om iedere 4 jaar sociale verkiezingen te organiseren. Dit met het oog op het aanstellen van afgevaardigden voor het CPBW, respectievelijk voor de ondernemingsraad indien de onderneming meer dan 100 werknemers tewerkstelt. De volgende sociale verkiezingen worden in mei 2016 gehouden.

Deze verplichting is van openbare orde: noch de werkgevers, noch de vakbonden kunnen hiervan afstand doen. De schending van deze plicht heeft bovendien strafrechtelijke sancties tot gevolg.

Akkoord in de bouwsector

Normaal gezien stellen de werkgevers en de vakbonden in de bouwsector een akkoord op voor het ‘niet houden’ van sociale verkiezingen.

Dit is ook het geval voor de sociale verkiezingen in 2016: de vakbonden verbinden zich ertoe dat arbeiders behorend tot het PC 124 zich geen kandidaat zullen stellen.

Maar slechts een beperkt akkoord…

Het akkoord is beperkt:

  • De betrokken werkgevers moeten desondanks de procedure inzake sociale verkiezingen opstarten en de eerste stappen doorlopen. Ze kunnen dan de procedure vroegtijdig beëindigen wegens gebrek aan kandidaten;
  • Het akkoord heeft enkel betrekking op de arbeiders die onder het PC 124 vallen. Een bedrijf (TBE) met meer dan 50 werknemers, dat niet uitsluitend arbeiders van het PC 124 tewerkstelt, moet toch sociale verkiezingen houden.

Marie-Eve Comblen – Social Law Department

Did you find this useful?