Article

KMO-update

Gevolg van de terreurdreiging in Brussel: mogelijkheid voor Brusselse zelfstandigen om de betaling van hun sociale bijdragen voor het vierde kwartaal uit te stellen

Door het terreurniveau 4 van de laatste dagen in Brussel hebben 17.000 winkels en horecazaken in 19 Brusselse gemeenten een sterke daling van hun omzet gekend.

Als gevolg van deze uitzonderlijke situatie, heeft de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie, Willy Borsus, enkele maatregelen genomen in het voordeel van de betrokken zelfstandigen die geconfronteerd werden met grote verliezen:

  • Het is mogelijk om de betalingen van de sociale bijdragen voor het laatste kwartaal van 2015 een jaar uit te stellen, mits een eenvoudige aanvraag.

Opgelet: dit uitstel heeft enkel betrekking op de sociale bijdragen van zelfstandigen! De betaling van de patronale en persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers kunnen niet uitgesteld worden;

  • Indien de terreurdreiging een zware impact op hun activiteiten had, kunnen de zelfstandigen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling voor hun sociale bijdragen aanvragen. De Commissie voor vrijstelling van sociale bijdragen zal in principe een speciale spoedzitting houden waarin deze zaken behandeld zullen worden.

Tot slot, door de wijziging in de berekeningsmethode voor sociale bijdragen eerder dit jaar, kunnen zelfstandigen een aanvraag indienen tot verlaging van hun bijdragen omwille van de daling van hun activiteit/inkomen.

De RSVZ wil in dit stadium nog geen officiële verklaring afleggen over de te volgen procedure en de personen waarop deze maatregel betrekking heeft. Voorzichtigheid is ondertussen aan de orde.

Marie-Eve Comblen - Social Law Department

Did you find this useful?