outplacement

Article

Indiening fiscale fiches 281.10 & 20 ten laatste 29 februari 2016

KMO-update

Administratie sanctioneert laattijdigheid

De fiscale fiches 281.10 (bezoldigingen toegekend aan werknemers) en 281.20 (bezoldigingen van bedrijfsleiders) met betrekking tot de inkomsten die onderworpen zijn aan de bedrijfsvoorheffing en die betaald of toegekend zijn tijdens het kalenderjaar 2015, moeten uiterlijk vóór 1 maart 2016 worden ingediend via Belcotax-On-Web, ongeacht het verloop van het boekjaar.

De fiscus heeft verhoogde en doorgedreven controles aangekondigd met betrekking tot een correcte indiening van deze fiches. Men riskeert een administratieve geldboete van 50 euro (eerste overtreding) tot maximaal 1.250 euro (vanaf vijfde overtreding) per fiche die laattijdig of foutief wordt ingediend.

Het indienen van aanvullende fiches vanaf 1 maart 2016 kan bijgevolg steeds beboet worden door de administratie. Derhalve is het aanwezen om de bezoldigingen en alle voordelen van alle aard correct op te nemen op de fiche én deze tijdig in te dienen.

In geval van vragen, neem gerust contact op met uw kantoorfiscalist.

Lise Coteur – Tax Department

outplacement
Version française
Did you find this useful?