kilometerheffing

Article

Kilometerheffing in België. Verschil in btw-behandeling tussen Vlaanderen en Wallonië!

KMO-update

Vanaf 1 april 2016 zal in België een verplichte kilometerheffing van toepassing zijn voor voertuigen waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 3,5 ton bedraagt (=”Viapass”).

De btw-behandeling van deze kilometerheffing verschilt echter in Vlaanderen en Wallonië omwille van een verschillende juridische benadering.

  • Op het Waalse wegennetwerk neemt de Viapass het karakter aan van een vergoeding, die onderworpen is aan btw.
  • In Vlaanderen en Brussel daarentegen zal de Viapass een belasting zijn, die niet onderworpen is aan btw.

Deze kwalificatie is dus belangrijk voor de aanrekening van de kilometerheffing aan degene die de belasting uiteindelijk moet dragen (= in principe de persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven bij de DIV).

Opgelet bij de doorrekening van deze kilometerheffing!

Indien deze kost wordt doorgerekend in het kader van een algemene dienst, dan volgt dit dezelfde btw-behandeling van deze dienst, ongeacht of de Viapass op zich onderworpen is aan btw.

Vb.: Een transportfirma rekent deze kilometerheffing door aan haar klant in het kader van een belaste transportdienst. De heffing zal worden doorgerekend met toepassing van btw, ongeacht of deze als een ‘vergoeding’ of een ‘belasting’ werd aanzien.

Het btw-team

Did you find this useful?