debetstand

Article

Rekening-courant met debetstand in 2015: voordeel van 8,16%

KMO-alert

Wanneer een bedrijfsleider of een werknemer een renteloze of voordelige lening ontvangt vanwege de onderneming, geniet die een voordeel in natura dat belastbaar wordt in de personenbelasting. Dit voordeel wordt op forfaitaire wijze vastgesteld op een tarief dat jaarlijks wordt gepubliceerd. De toe te passen rentevoet voor AJ. 2016 bedraagt 8,16 % (voor 2015 bedroeg het tarief 9,2 %).

In de praktijk komt dit ter sprake bij rekening-couranten met een debetsaldo.

Wanneer geopteerd wordt om geen belastbaar voordeel in hoofde van de genieter te weerhouden, moet de ontlener 8,16 % intrest betalen aan de onderneming.

Dimitri Samyn – Tax Department

Did you find this useful?