Article

KMO-update

Verhoging bedrag en aftrekbaarheid van maaltijdcheques

Ingevolge de wet van 26 november 2006 wordt de regeling inzake maaltijdcheques aangepast en dit met ingang vanaf 1 januari 2016. Deze wet voorziet dat de werkgeverstussenkomst in maaltijdcheques aftrekbaar wordt voor 2 EUR per maaltijdcheque (i.p.v. voorheen 1 EUR) en dit voor zover deze tussenkomst kwalificeert als een sociaal voordeel.

  • De voorwaarden om te kunnen kwalificeren als sociaal voordeel zijn echter ook gewijzigd. Hierdoor wordt het systeem van maaltijdcheques aantrekkelijker. Hieronder geven wij een overzicht van de wijzigingen:De maximum nominale waarde van de maaltijdcheque werd verhoogd van 7 EUR naar 8 EUR;
  • De maximale werkgeverstussenkomst verhoogt hierbij van 5,91 EUR naar 6,91 EUR per cheque;
  • De minimale werknemerstussenkomst blijft echter 1,09 EUR per cheque.

Concreet kan de werkgever vanaf 1 januari 2016 per maaltijdcheque 2 EUR van zijn tussenkomst als fiscale kost in mindering brengen en dit voor zover zijn tussenkomst het nieuwe maximum van 6,91 EUR niet overschrijdt. Dit wil echter niet zeggen dat het bedrag per maaltijdcheque opgetrokken moet worden naar 8 EUR om van dit voordeel te kunnen genieten.

Joachim Claes – Tax Department

Did you find this useful?