Article

Verhoging kosten voor bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad

KMO-update

Ondernemingen en verenigingen dienen een aantal belangrijke gebeurtenissen openbaar te maken via een publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Denk maar aan oprichtingen, statutenwijzigingen, wijzigingen binnen het bestuursorgaan of andere personen die de vennootschap mogen verbinden, zetelverplaatsingen,…

Met ingang van 1 maart 2016 worden de kosten voor een dergelijke publicatie opgetrokken. Er worden andere tarieven gehanteerd voor verenigingen en vennootschappen. De nieuwe tarieven (inclusief BTW) zijn meer specifiek de volgende:

Verenigingen Oprichting op papier 183,80 EUR
  Oprichting elektronisch 132,74 EUR
  Wijziging op papier of elektronisch 155,73 EUR
Vennootschappen Oprichting op papier 265,47 EUR
  Oprichting elektronisch 214,41 EUR
  Wijziging op papier of elektronisch 155,73 EUR

Vergeet dus zeker niet de nieuwe tarieven door te geven aan cliënten, wanneer wij nu nog publicatieformulieren bezorgen aan cliënten ter ondertekening, en waarvan we verwachten dat ze pas na 1 maart ondertekend terugbezorgd zullen worden.

Ann-Sophie De Bie – Legal Department

Did you find this useful?